„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Noile măsuri CNSU

HOTĂRÂRE nr.73, HOTĂRÂRE nr. 74 / 23.09.2021

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în şedinţa de joi mai multe măsuri în contextul pandemiei de COVID-19.

HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere necesitatea de menţinere a condiţiilor socio-economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

ţinând cont de existenţa unor limitări a activităţilor din anumite domenii economice cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi raportat la existenţa unor elemente obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ riscul epidemiologic al persoanelor şi fac necesară reglementarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi pentru o rată de incidenţă mai mare decât cea prevăzută la momentul actual,

luând în considerare nevoia de reglementare unitară a pragurilor de la care se aplică măsurile de restricţionare a organizării şi desfăşurării anumitor activităţi socio-economice în condiţii care să permită prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, precum şi nevoia de corelare a vârstei de la care este stabilită obligativitatea testării cu reglementările similare din ţările membre ale Uniunii Europene şi cu vârsta de la care este permisă vaccinarea,

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Se propune interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20,00 – 5,00, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/ locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

d) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art. 2 – Se propune ca de la interdicţia de circulaţie a persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei, aplicabilă pe tot parcursul săptămânii, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, pentru intervalul orar 20,00 – 5,00 să se introducă o nouă excepţie pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Art. 3 – (1) Se propune limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul orar 5,00 – 18,00, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/ prestări de servicii în spaţii închise şi/ sau deschise, publice şi/ sau private, în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. În intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art. 4 – Se propune creşterea vârstei până la care copiii sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, necesar pentru participarea la activităţi unde accesul este permis sub această condiţie, de la 6 ani la 12 ani.

Art. 5 – Se propune ca în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, la nivelul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, zonele de servire a preparatelor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice să fie delimitate de restul spaţiului, astfel încât accesul în aceste zone să fie permis doar pe baza certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, în baza unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situaţia aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administraţiei publice centrale.

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

HOTĂRÂREA nr. 74 din 23.09.2021

privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată si pentru modificarea HCNSU nr. 43 din 2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de faptul că vârsta de la se poate administra vaccinul pentru copii este de 12 ani, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea şi cu privire la care se instituie măsura carantinei.

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 26.09.2021, ora 00:00.

Art. 2 – Hotărârea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2) literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”

2. La articolul 4, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”

3. La articolul 5 literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”

4. La articolul 9 literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

d) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);”

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Anexa

Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidenţă cumulată la 1.000 locuitori*

Zona roşie

Grenada – 31.4
Bermuda – 21.8
Dominica – 17.6
Guam – 14.0
Muntenegru – 13.8
Israel – 13.2
Mongolia – 12.8
Serbia – 12.4
Noua Caledonie – 12.1
Suriname – 10.2
Cuba – 10.0
Polinezia Franceză – 8.9
Saint Kitts şi Nevis – 8.5
Malaysia – 8.3
Saint Lucia – 8.0
Antigua şi Barbuda – 7.5
Georgia – 7.3
Statele Unite ale Americii – 7.1
Seychelles – 6.9
Marea Britanie** – 6.6
Slovenia – 6.5
Costa Rica – 6.4
Sint Maarten – 6.2
Palestina – 6.1
Botswana – 5.5
Belize – 5.4
Bahamas – 5.3
Lituania – 5.1
Bonaire, Saint Eustatius şi Saba – 4.7
Estonia – 4.6
Barbados – 4.2
Albania – 4.2
Turcia – 4.2
Gibraltar – 4.1
Saint Vincent şi Grenadine – 4.1
Guyana – 4.0
Insulele Virgine ale Statelor Unite – 4.0
Insula Man – 3.9
Aruba – 3.9
Irlanda – 3.7
Curacao – 3.7
Iran – 3.6
Kosovo – 3.6
Elveţia – 3.6
Croaţia – 3.5
Macedonia de Nord – 3.3
Letonia – 3.2
Austria – 3.2
Bosnia şi Herţegovina – 3.1
Brunei Darussalam – 3.1
Maldive – 3.0
Brazilia** – 1.7
Africa de Sud** – 1.1
Nepal** – 0.5
India** – 0.3

Zona galbenă

Jersey – 2.9
Armenia – 2.9
Azerbaidjan – 2.9
Grecia – 2.9
Cipru – 2.9
Bulgaria – 2.9
San Marino – 2.8
Jamaica – 2.8
Norvegia – 2.8
Thailanda – 2.8
Insulele Turks şi Caicos – 2.8
Republica Moldova – 2.8
Belarus – 2.7
Kazahstan – 2.7
Filipine – 2.6
Belgia – 2.4
Anguilla – 2.3
Romania – 2.3
Guatemala – 2.3
Tunisia – 2.3
Fiji – 2.3
Libia – 2.2
Liechtenstein – 2.1
Capul Verde – 2.1
Trinidad şi Tobago – 2.0
Groenlanda – 2.0
Guernsey – 2.0
Sri Lanka – 1.9
Mauritius – 1.9
Franţa – 1.8
Olanda – 1.8
Federaţia Rusă – 1.8
Honduras – 1.8
Luxemburg – 1.7
Sao Tome şi Principe – 1.7
Puerto Rico – 1.7
Vietnam – 1.7
Germania – 1.6
Slovacia – 1.6
Canada – 1.6
Singapore – 1.6

Zona verde

Liban – 1.5
Portugalia – 1.4
Irak – 1.4
Suedia – 1.4
Monaco – 1.3
Insulele Virgine Britanice – 1.2
Ucraina – 1.2
Guineea Ecuatorială – 1.2
Timorul de Est – 1.1
Islanda – 1.1
Mexic – 1.1
Finlanda – 1.1
Italia – 1.1
Panama – 1.1
Eswatini – 1.0
Spania – 1.0
Maroc – 1.0
Emiratele Arabe Unite – 1.0
Insulele Feroe – 1.0
Australia – 0.9
Malta – 0.9
Andorra – 0.9
El Salvador – 0.9
Japonia – 0.9
Danemarca – 0.9
Iordania – 0.9
Insulele Cayman – 0.9
Argentina – 0.7
Bahrain – 0.7
Gabon – 0.7
Qatar – 0.6
Myanmar – 0.6
Uruguay – 0.6
Bolivia – 0.5
Venezuela – 0.5
Coreea de Sud – 0.5
Cambodgia – 0.5
Cehia – 0.5
Ungaria – 0.5
Benin – 0.5
Laos – 0.4
Montserrat – 0.4
Columbia – 0.4
Rwanda – 0.4
Peru – 0.4
Chile – 0.3
Republica Dominicană – 0.3
Burundi – 0.3
Mauritania – 0.3
Djibouti – 0.3
Uzbekistan – 0.3
Togo – 0.2
Indonezia – 0.2
Kuweit – 0.2
Kârgâzstan – 0.2
Etiopia – 0.2
Polonia – 0.2
Pakistan – 0.2
Nicaragua – 0.2
Ecuador – 0.2
Bangladesh – 0.2
Zimbabwe – 0.2
Angola – 0.1
Oman – 0.1
Ghana – 0.1
Paraguay – 0.1
Kenia – 0.1
Mozambic – 0.1
Noua Zeelandă – 0.1
Coasta de Fildeş – 0.1
Siria – 0.1
Egipt – 0.1
Papua Noua Guinee – 0.1
Guineea Bissau – 0.1
Somalia – 0.1
Algeria – 0.1
Zambia – 0.1
Congo – 0.1
Haiti – 0.0
Gambia – 0.0
Senegal – 0.0
Uganda – 0.0
Afghanistan – 0.0
Nigeria – 0.0
Malawi – 0.0
Yemen – 0.0
Liberia – 0.0
Burkina Faso – 0.0
Eritreea – 0.0
Mali – 0.0
Taiwan – 0.0
Niger – 0.0
Sudan – 0.0
Sierra Leone – 0.0
Bhutan – 0.0
Insulele Falkland (Malvine) – 0.0
Arabia Saudită – 0.0
Guineea – 0.0
Madagascar – 0.0
Tadjikistan – 0.0
Camerun – 0.0
Lesotho – 0.0
Tanzania – 0.0
Comore – 0.0
Republica Democrată Congo – 0.0
Republica Centrafricană – 0.0
Wallis şi Futuna – 0.0
Insulele Mariane de Nord – 0.0
Ciad – 0.0
Sudanul de Sud – 0.0
Republica Populară Chineză – 0.0
Vatican – 0.0
Insulele Marshall – 0.0
Micronezia – 0.0
Insulele Solomon – 0.0
Vanuatu – 0.0
Sahara de vest – 0.0

Sindicatul Național Sport și Tineret: Noile măsuri CNSU