„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Este importantă pentru MTS formarea profesională a salariaților?

La câte programe de pregătire ați participat în ultimii 5 ani?

Dreptul salariaţilor la formare profesională este expres reglementat de legislația muncii prin Codul Muncii și Ordonanța Guvernului nr.a 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Astfel, angajatorii care au cel puțin 21 de salariați au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii.

Formarea profesională se organizează pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama, printre altele, de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale salariaţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare în muncă. Formarea profesională poate avea loc atât la inițiativa angajatorului cât și a salariatului și se poate realiza, printre altele, prin: participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională, stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă sau alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

În urma solicitărilor cu referire la pregătirea profesională primite de la membri, SNST a transmis către MTS o adresă prin care, având în vedere faptul că Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale și proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, luând în considerare sumele prevăzute pentru cheltuielile de personal la nivelul MTS:  13,8 milioane lei (+11,2%) și bugetul total alocat MTS (543,1 milioane lei, +3,2%), solicităm ca în cel mai scurt timp să fie programată o întâlnire cu reprezentanții SNST pentru a discuta pe marginea următoarelor problematici:

  1. bugetul aferent anului 2021 alocat pentru formarea profesională,
  2. bugetul aferent anului 2021 alocat drepturilor salariale ale personalului salarizat din cadrul aparatului central și din unitățile subordonate,
  3. bugetul pentru anul 2021 pe care doriți să îl alocați privind angajarea de personal prin scoaterea posturilor la concurs atât în aparatul central cât și în unitățile subordonate,
  4. bugetul pentru anul 2021 alocat plăților drepturilor salariale câștigate în instanță cu penalizările, dobânzile și cheltuielile aferente acțiunilor respective,
  5. bugetul pentru anul 2021 alocat / necesar ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României (există măsuri dispuse de CCR pentru care unitățile din subordine au nevoie de finanțare pentru ducerea acestora la îndeplinire, de exemplu: cadastrarea și intabularea patrimoniului statului român aflat în administrarea MTS prin unitățile din subordinea sa).
Art. 194 Codul muncii Dispoziţii generale

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

  1. cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
  2. cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

Art. 195 Codul muncii Dispoziţii generale

(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

(3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.

De asemenea, am solicitat ca în cadrul Comisiilor de acordare a bugetelor să fie desemnat și un reprezentant din partea sindicatului / expert pentru fiecare dintre domeniile de activitate:  cluburi sportive, direcții județene pentru sport și tineret, case de cultură ale studenților, federații sportive naționale, complexuri sportive naționale, aparatul central MTS și alte unități.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Este importantă pentru MTS formarea profesională a salariaților?