„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Tehnici de interogatoriu folosite în controlul activității sportive!

Abuz la ordin sau din proprie inițiativă?

SNST a primit o sesizare cu privire la modul în care s-a desfășurat controlul auditului MTS la Clubul Sportiv Olimpia București. Din relatările colegilor de la Olimpia rezultă că una dintre persoanele trimise în control și-a depășit cu mult prea mult atribuțiile, iar prin comportamentul său ilegal, nepermis unui funcționar public, a săvârșit un adevărat abuz în toate formele definite în manualele de drept, pentru aceste situații:  abuz de putere, abuz de autoritatea și exces de putere.

Este vorba despre Drăguleanu Elisabeta Gabriela, consilier superior, auditor în cadrul Biroului Audit Public Intern MTS, care s-a crezut pe propria moșie la CS Olimpia și, nemulțumită că a fost deranjată din biroul său liniștit și cald pentru acest control, a organizat un interogatoriu desprins parcă din filmele cu anchete ale GESTAPO-ului.

Iată cum s-a desfășurat evenimentul: salariata clubului este chemată la audit în biroul comisiei venite de la minister și i se răspunde astfel la salut: ,,Aaa… dvs. sunteti, pentru că semănați cu persoana din poză!”, anchetatoarea avea în față fotocopia cărții de identate a colegei noastre, iar mai târziu avea să afle că avea și dosarul personal.

Comisia a venit cu temele pregătite, regia a fost completă, s-au stabilit rolurile și au fost împărțite sarcinile. S-a folosit inclusiv scenariul “anchetatorul rău / consilierul bun”.  Scena poliţist bun / poliţist rău este una din cele mai cunoscute, fiind prezentată des în filmele americane: poliţistul agresiv intră în camera de interogatoriu şi atacă verbal acuzatul adoptând o postură ameninţătoare, ostilă. După aceasta apare un al doilea poliţist, mai blând, care îl mustră pe primul şi-l dă afară din cameră; îl întreabă pe acuzat dacă se simte ok, foloseşte un ton calm, e înţelegător, empatic, afirmă că vrea să-l ajute. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru, atunci când tensiunea a crescut prea mult, al doilea consilier a intervenit pentru aplanarea situației.

Interogatoriul a continuat în același mod, exercitându-se o presiune permanentă, cu tot felul de atacuri la persoană, calificative și jigniri aduse la adresa celei care își prezenta activitatea proprie și pe cea a unității pe linie sportivă.

Anchetatoarea din MTS a mers mai departe: Doamnă… mă uit la dvs, de câți ani sunteți în acest club, și nu stiți nimic!  / Antrenorul îndeplinește obiective și nu ar trebui să primească și premieri.  /  Calendarul intern nu cuprinde doar competiții!  /  Așa cum mă așteptam, am cerut mere și am primit pere.  /  Nu mai o întreba, nu înțelege nimic!, iar pe final s-a autodepășit întrebând cu actul de identitate în mână: Doamnă, ce vârstă aveți dvs?

Abuzul în serviciu Art. 297 Noul Cod Penal Infracţiuni de serviciu

1.Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

2.Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Este foarte clar că Elisabeta Drăguleanu și-a depășit grav atribuțiile și a făcut abuz de putere, rămâne de văzut de la cine a primit ordin să atace atât de agresiv, care este persoana ce și-a trimis gâdele în misiune și în ce ar fi constat această sarcină dacă ar fi fost lasată să acționeze până la capăt.

SNST a transmis o adresă în atenția ministrului tineretului și sportului prin care se solicită retragerea imediată a Elisabetei Drăguleanu din comisia de control de la CS Olimpia, cercetarea disciplinară și suspendarea tuturor atribuțiilor de control ale acesteia, pe perioada cercetării. Totodată sesizăm Comisia de disciplină a MTS și Corpul de control al ministrului TS în vederea declanșării propriilor verificări cu privire la abuzurile care au avut loc în controlul menționat, celelalte ilegalități semnalate, dar și cu privire la sesizările transmise.

În aceeași măsură, trebuie verificat modul ilegal în care Elisabeta Drăguleanu a cerut și a primit dosarul de personal al unui salariat al CS Olimpia. În ce bază a fost solicitat documentul cu datele personale, dacă a existat în fișa de control acest punct, dar și norma legală ce a permis persoanei responsabile cu datele personale ale salariaților să pună la dispoziție acest dosar?

De asemenea, având în vedere faptul că Biroul Audit Public Intern este în directa subordonare a ministrului tineretului şi sportului, îi solicităm public domnului ministru Eduard Novak să își exprime poziția clară față de acest eveniment grav, să arate dacă se delimitează de un presupus ordin în baza căruia ar fi acționat consilierul auditului. Este neapărat necesar să cunoaștem dacă ministrul tineretului și sportului a dat ordin să fie verificate dosarele de personal sau este abuzul unui funcționar pe care îl va sancționa, este derapajul personal al consilierului sau este modul în care MTS vrea să afle situația Sportului din România?

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Tehnici de interogatoriu folosite în controlul activității sportive!