„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dosar în Instanță pentru respectarea obligațiilor legale

Ministerul obligat să plătească cheltuieli de judecată

Judecătoria Sector 2 București / 16085/300/2022 / SNST vs MS: Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 2.023 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariul de avocat din dosar nr. 560/39/2021. Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 1.190 lei, cu titlu de onorariu de avocat din prezentul dosar.

În fapt, prin Decizia civilă nr. 783 pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția de Contencios Administrativ şi Fiscal în Ședința publică din data de 09.11.2021 în Dosarul nr. 560/39/2021, s-a admis excepția tardivităţii şi s-a respins cererea de revizuire formulată de Ministerul Sportului în contradictoriu cu Sindicatul Național Sport şi Tineret, ca tardiv formulată. În fața Curții de Apel Suceava, în Dosarul nr. 560/39/2021, s-a făcut dovada de către reclamantul Sindicatul Național Sport şi Tineret că pentru apărările formulate în acest dosar a suportat cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat în cuantum de 2.023 de lei, cheltuieli dovedite prin depunerea Facturii fiscale Seria MCP nr. 1428/13.09.2021 şi dovada achitării acesteia din data de 21.09.2021.
La data de 17.02.2022, pârâtului Ministerului Sportului i-a fost transmisă de către Sindicat Notificarea nr. 2589/15.02.2022 prin care i s-a solicitat argumentat și dovedit să dispună plata către Sindicatul Național Sport şi Tineret a sumei de 2.023 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată efectuate şi ocazionate în Dosarul nr. 560/39/2021 în calea de atac a revizuirii.
Prin Adresa nr. 2079/04.03.2022, pârâtul Ministerul Sportului a învederat faptul că nu va proceda la achitarea cheltuielilor de judecată întrucât acestea ,,nu reprezintă o creanță certă, lichidă şi exigibilă”.
Potrivit dispozițiilor art. 453 din Cod procedură civilă partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Potrivit acestor dispoziții, cel care a câştigat procesul și a suportat cheltuieli de judecată are dreptul de a recupera cheltuielile de judecată de la partea care a pierdut procesul, dispoziții care includ şi dreptul părţii care a câştigat procesul să solicite cheltuielile pe cale separate.
Astfel, fundamentul suportării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală şi despăgubirea integrală a părții câştigătoare, iar pentru acordarea cheltuielilor este necesar ca partea care a câștigat procesul să fi suportat în cursul litigiului anumite cheltuieli (taxa de timbru, onorariu de avocat) pe care să le poată dovedi prin înscrisurile încheiate/emise pentru efectuarea cheltuielilor.

Rămâne de văzut dacă ministerul va înțelege să accepte Decizia Instanței sau dacă va căuta noi tertipuri numai pentru a se opune și a trage de timp, ceea ce ar duce la alte cheltuieli nejustificate pentru care cineva va trebui să răspundă până la urmă.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dosar în Instanță pentru respectarea obligațiilor legale