„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Suplimentare număr de posturi

Egalitate de șanse pentru toți salariații!

În ședința de astăzi a Executivului a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, a Hotărârii Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, precum şi a art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 197/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Anunțul oficial: “Prin adoptarea Hotărârii de Guvern de astăzi, devine posibilă operaționalizarea direcțiilor județene, atât la nivelul Ministerului Sportului, cât și la nivelul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, fiind majorat numărul maxim de posturi pentru direcțiile județene subordonate ambelor ministere.

Suplimentarea a fost necesară pentru completarea numărului minim de posturi, în vederea asigurării funcționalității direcțiilor județene de sport, respectiv a Direcției pentru Sport a Municipiului București, cu scopul predării, pe bază de protocol, a posturilor aferente domeniului tineretului.”

În realitate, se încearcă deblocarea situației în care se află direcțiile județene pentru sport și tineret, unități pentru care, timp de un an, nu s-au găsit soluții pentru separarea pe domenii de activitate, Sport, Familie și Tineret.

Numărul de posturi a fost suplimentat fără impact financiar, adică au pus doar pe hârtie această suplimentare, dar posturile nu sunt bugetate!

În luna martie 2022, SNST le-a solicitat angajatorilor din subordinea Ministerului Sportului să nu semneze documentele prin care se desființau compartimentele tineret / achiziții publice-investiții-patrimoniu-administrativ și centrele de agrement, arătând că decizia este profund ilegală și afectează grav drepturile salariaților.

Predarea – primirea personalului trebuie să se facă în același timp, altfel există riscul ca angajații compartimentelor ce se impun a fi desființate să nu își poată lua salariile / să nu fie preluați o perioadă nedeterminată de timp, până la emiterea Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind repartizarea numărului de posturi pentru fiecare DJFT/DFTMB și până la apariția statelor de funcții și aprobării structurii organizatorice ale direcțiilor. Reiterăm solicitarea ca desființarea compartimentelor de Tineret să aibă loc concomitent cu încadrarea personalului în noua structură organizatorică.

Solicităm o inventariere reală a situației personalului încadrat la nivelul teritoriului și a posturilor existente, menționăm că până la această dată nu au fost discutate posturile și încadrările de la nivelul direcțiilor județene. Nu există criterii și niciun fel de proceduri pentru predarea-preluarea salariaților/posturilor de la un minister la altul.

Termenele limită prevăzute de HG-urile din 2022 au expirat și este nevoie de emiterea unor noi Hotărâri (…”încadrarea personalului în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”)

***

În cadrul întrevederii avute astăzi, cu doamna Secretar de stat Kacsó-Doboly Izabella-Mária la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, s-a discutat despre predarea-preluarea personalului, criteriile de transfer, numărul de posturi, grupul de lucru, comisia de dialog social, buget, metodologie, drepturile și salariazarea celor care muncesc în domeniile noastre de activitate.
#Egalitate de șanse pentru toți salariații!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Suplimentare număr de posturi