„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

DJST obligată de instanță să emită noi decizii de salarizare

Diferente salariale calculate retroactiv, începând cu 2016

Obligă pârâta să le stabilească reclamanților salariul de bază/indemnizația de încadrare la nivelul maxim al salariului în plată aferent aceleiași categorii din cadrul tuturor Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret.

Curtea de Apel Brașov a respins apelul formulat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov în dosarul nr.841/62/2019, înregistrat la data de 25.02.2019.  Decizia este definitivă și trebuie pusă imediat în aplicare. Inițial, în data de 12.11.2020, Tribunalul Brașov a admis cererea formulată de reclamanți și a dispus ca DJST Brașov să stabilească salariile de bază la nivel maxim aflat în plată.

În fapt, la nivelul unităților aflate în subordinea MTS nu există grila ce trebuia întocmită de ordonatorul principal de credite și în care să se specifice nivelul maxim al salariilor aflate în plată pentru funcții similare, deși există foarte multe hotărâri pronunțate în dosare similare prin care ministerul este obligat să stabilească reclamanților drepturile salariale prin raportare la nivelul maxim al drepturilor salariale stabilite pentru aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, la nivelul tuturor subordonatelor, precum și la plata sumelor reprezentând diferenţe între nivelul drepturilor salariale obţinute şi nivelul maxim al drepturilor salariale ce trebuiau acordate.

Prin această atitudine,  MTS nu face decât să eludeze obligația legală prin care se statuează că persoanele încadrate în cadrul aceleiași categorii profesionale și familii ocupaționale, pe aceeași funcție, același grad, studii, aceeași treaptă și vechime în funcție sau în specialitate, trebuie să beneficieze de același cuantum al salariului de bază, pentru a se elimina inechităţile existente la nivelul salariilor pentru personalul bugetar si cu rea-vointa nu întocmește și nu transmite aceasta grilă salarială, motiv pentru care s-a ajuns în situația ca mulți dintre angajați să fie salarizați la un nivel inferior față de persoanele care desfășoară activitate pe aceeași funcție și în aceleași condiții.

Suntem siguri că există angajatori care înțeleg acțiunile noastre în instanță ca pe instrumente de corectare a problemelor din salarizare, dincolo de presiunea unor puncte de vedere emise de MTS / M.Muncii / M.Justiției care nu au, de fapt, niciun temei juridic. Cu toate “directivele” primite, avem convingerea că există și judecători care vor soluționa corect, imparțial și fără a da curs acestor „recomandări” menite să afecteze independența justiției.

SNST va susține în continuare toate acțiunile de egalizare a salariilor la nivel maxim aflat în plată a salariilor din Sport și Tineret, membrii care doresc să se înscrie în acțiunile comune ne pot contacta prin e-mail: office@snst.ro sau prin WhatsApp: 0784.116.973.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: DJST obligată de instanță să emită noi decizii de salarizare