„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Cum și când se va face transferul de la MS la MFTES?

Până atunci, ce facem cu facturile și somațiile primite de unitățile subordonate?

UPDATE:

SNST a primit răspuns: în ședința de Guvern de vineri, 4 martie, va intra pe ordinea de zi propunerea de HG prin care Ministerul Sportului va fi abilitat să asigure din bugetul propriu fondurile necesare pentru plăți la capitolul bunuri și servicii pentru unitățile de Tineret.

Situațiile cu care se confruntă colegii din țară sunt prioritare pentru noi și căutăm soluții adresându-ne factorilor decidenți. Având în vedere faptul că procesul transferului de personal și patrimoniu între Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu a avansat după mai mult de două luni de la înființare, că nu există colaborare între cele două ministere și nici răspunsuri la problemele subordonatelor, SNST a solicitat Secretariatului General al Guvernului deblocarea acestei situații care poate duce la nerespectarea drepturilor membrilor noștri și la suspendarea activităților desfășurate cu tinerii, studenții și sportivii. SGG a cerut răspunsuri de la cele două ministere și așteptăm soluții din partea acestuia (punctul de vedere al MS transmis și către Guvern).

Astăzi a fost trimisă o nouă adresa din partea SNST către cele două ministere. Am solicitat soluții arătând că avem nevoie de rezolvarea urgentă a celor semnalate în repetate rânduri; în lipsa unor răspunsuri din partea celor două ministere, unitățile din teritoriu trimit către sindicat adresele, solicitările și întrebările. Au fost centralizate toate materialele transmise de subordonate la sindicat și le-am fost trimis către conducerile celor două ministere împreună cu întrebările la care așteptăm răspunsuri:

  • Ce facem în lipsa bugetului? În timp ce primim solicitări de cazare a refugiaților primim și somatii de plată și notificări de debranșare de la utilități și servicii (atașat documente).
  • În baza cărui document putem primi refugiații?
  • Cine deconteaza cheltuielile de cazare și masă?
  • Ce documente trebuie să prezinte la intrarea în centrele de cazare?
  • Ce facem cu facturile neplătite de două luni? Nu ne mai primesc spălătoriile, furnizorii de alimente, etc. Ne-au fost sistate deja unele servicii: telefonie, internet, pază.

Este nevoie ca reorganizarea și restructurarea să demareze cu modificarea actelor normative, elaborarea unei metodologii și a unui plan de restructurare, reorganizarea activității, aprobarea statelor de funcții, a celor de personal, actualizarea fișelor de post, precum și analizarea cazurilor particulare pentru fiecare direcție în parte, având în vedere transferul personalului de la fostele DJST-uri la noile DJS-uri și DJT-uri. Se impune organizarea unor grupuri de lucru cu scopul identificării soluțiilor care să țină cont de situațiile concrete existente în teritoriu și de posibilitățile reale de reorganizare în perioada imediat următoare, în interesul beneficiarilor, personalului și bunei desfășurări a activității.

De asemenea, am solicitat celor două ministere o întrevedere urgentă pentru a găsi împreună soluții, și le-am cerut să desemeze reprezentanți ai sindicatului în comisiile care vor lucra la procedura de predare / primire a personalului și patrimoniului de la MS la MFTES. În același context, al problemelor de personal, am solicitat și o întâlnire cu Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Mai jos, răspunsul primit de la Ministerul Sportului:

Sindicatul Național Sport și Tineret: Cum și când se va face transferul de la MS la MFTES?

Un răspuns

  1. Domnul Secretar de Stat al mftes și al ms ar fi trebuit să știe că cele 30 de zile au expirat de mult în urma HG 22/2022 și HG 25/2022 !!!!
    Dorim un răspuns concret .