„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Descentralizarea din Sport, Familie și Tineret

MS evaluează, MFTES se mai gândește

Printre actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 2 martie 2022 s-a aflat și Nota privind stadiul procesului de descentralizare la 28 februarie 2022. Reamintim că în urmă cu o lună a fost discutat stadiul descentralizării la data de 31 decembrie 2021.

În nota de ieri, Ministerul Sportului a comunicat faptul că, în prezent, se află în etapa de evaluare a patrimoniului rămas în administrare, procedând la întocmirea anexelor la „proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe în domeniile tineret și sport”, publicat pe site-ul fostului Minister al Tineretului și Sportului din data de 24 iunie 2021. Ministerul Sportului s-a angajat în continuarea procesului de descentralizare și va transmite anexele la proiectul de Lege sus menționat, până la data de 25 februarie 2022 (adresa nr. 1477/22.02.2022, înregistrată cu nr. 25694/MDLPA/22.02.2022).

Ulterior, Ministerul Sportului a comunicat faptul că se află în proces de reorganizare, respectiv de separare a  competențelor/patrimoniului pe domeniul sport și pe domeniul tineret împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Astfel, în baza atribuțiilor care îi revin, Ministerul Sportului susține procesul de descentralizare, iar în perioada următoare va elabora proiectul de lege sectorială în domeniul sportului care va fi publicat pe site-ul propriu pentru procesul de dezbatere publică.

În ceea ce privește componența patrimoniului deținut de fostul Minister al Tineretului și Sportului, acest patrimoniu va face obiectul unui protocol între cele două ministere, sens în care a transmisă, spre informare, o situație cu bunurile mobile care vor face obiectul anexei la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe în domeniul  sport (adresa nr. 31/28.02.2022, înregistrată cu nr. 28395/MDLPA/28.02.2022).

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a comunicat faptul că, în acest moment, nu are un punct de vedere ferm asupra continuării procesului de descentralizare, întrucât procesul de preluare – de la fostul Minister al Tineretului și Sportului – a activității de tineret împreună cu personalul aferent nu este realizat în fapt. Totodată, la nivel local au fost înființate direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București (adresa nr. 750/GF/22.02.2022, înregistrată cu nr. 26104/MDLPA/22.02.2022).

NOTA-2

Sindicatul Național Sport și Tineret: Descentralizarea din Sport, Familie și Tineret