„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Convocare CDS MTS. Vom trage la aceeași barcă?

Ședință 11.08.2020, ora 10.00, MTS

Joi, 06.08.2020, Ministerul a trimis Sindicatului, invitația de participare la ședința Comisiei de Dialog social – CDS, care va avea loc în data de 11.08.2020, ora 10.00, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului din București, strada Vasile Conta nr.16, sala Nadia.

Adresa este foarte succintă, cu un singur subiect pe ordinea de zi, dar nu reflectă un interes real de a rezolva problemele salariaților, ci pare a fi făcută doar să bifeze întâlnirea și să dezbată la modul general activitatea și relațiile de muncă din subordonate.

 

Motivul pentru care am solicitat convocarea urgentă a CDS este acela de a susține propunerile de modificare ale unor legi ce crează discriminări în rândul salariaților sau chiar pun în pericol unele locuri de muncă.

Ordinea de zi a ședinței trebuie să conțină proiectul de modificare / nota de fundamentare:

1.Propunerea de modificare a Legii nr. 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Art.II. - Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.
Propunere SNST: În sensul prezentei legi, în sintagma "unități sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului" sunt cuprinse toate instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. 

2. Propunerea de modificare a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Artiolul 5  (6) Prin derogare de la prevederile art. 297 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, bunurile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin direcțiile județene pentru sport și tineret pot fi utilizate pentru carantinarea persoanelor în condițiile prevăzute de prezenta lege. Cheltuielile efectuate pentru carantinare se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului. Ministerul Finanțelor Publice va suplimenta în mod corespunzător bugetul Ministerului Tineretului și Sportului cu sumele aferente cheltuielilor efectuate cu carantinarea persoanelor.

Propunere SNST: Personalul afectat de aplicarea măsurilor prevăzute la art.5 (6) beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de CIM și CCM.

Prima inițiativă de modificare legislativă este necesară pentru a clarifica sintagma “unități sportive” folosită în text, iar a doua propunere trebuie să rezolve situația în care MTS-ul predă unități, dar salariații rămân fără locurile de muncă pentru că legiuitorul a uitat să spună ce se întâmplă cu aceștia. Avem cazuri concrete unde autoritățile locale au preluat baze aflate în administrarea DJST-urilor, dar legea nu specifică modul în care personalul acestor instituții își mențin drepturile salariale.

Având în vedere atât cele enumerate mai sus, cât și prevederile legale privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice centrale, Art.120 – 126 din Legea 62/2011, faptul că s-a amânat nejustificat de mult convocarea CDS și ținând cont de urgența cu care trebuie să fie promovate amendamentele, solicităm ca înainte de data ședinței să fie transmise participanților cele materialele propuse a fi dezbătute. De fapt, acesta este procedura, se transmite întotdeauna textul / propunerile supuse dezbaterii pentru ca participanții să cunoască subiectele, altfel ne vom întâlni doar pentru a primi un text asupra căruia să dezbatem la o întâlnire ulterioară.

.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Convocare CDS MTS. Vom trage la aceeași barcă?

Share on facebook
Distribuie

9 răspunsuri

  1. Toate instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

  2. Vor doar să bifeze întâlnirea. Angajatii din minister primesc majorarea, nu le pasa de restul.

  3. Se profita de faptul ca nu sunt permise protestele in aceasta perioada. Imediat dupa, le trantim un miting!

  4. “unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului” – care sunt acelea? Unde sunt definite / enumerate în lege?

  5. Ședință 11.08.2020, ora 10.00, MTS

    Cum a rămas? Ce speranțe sunt pentru salarii marite și la DJST -uri?

Comentariile sunt închise.