„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contract colectiv – DJST Botoșani / SNST

2020 - 2022

Directia Judeteană pentru Sport şi Tineret Botoşani și Sindicatul Național Sport și Tineret sunt semnatarii Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, primul din istoria acestei instituții; au fost primite, prin curier, documentele înregistrate de ITM Botoșani. Cu aceeași dată au intrat în vigoare Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate (pentru funcționarii publici) și Acordul pentru membrii SNST-DJST Botoșani, acord încheiat în temeiul dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

DJST BOTOȘANI este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului şi are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale,sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.

SNST continuă negocierile pentru incheierea Contractelor colective la nivelul unităților din Sport și Tineret. După obținerea reprezentativității la nivel de unitate, în baza programărilor, urmează negocieri la: DJST, CSM, CCS, FSN, CSU, CSN și celelalte grupe SNST.

În conformitate cu art.143 (2) din Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului social, pentru înregistrarea unui Contract colectiv de muncă la nivel de unitate la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) sunt necesare următoarele documente:

  1. contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar;
  2. dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
  3. împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
  4. dovezile de reprezentativitate ale părţilor;
  5. procesele verbale ale ședințelor de negociere.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contract colectiv – DJST Botoșani / SNST