„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Conduita profesională a funcționarilor publici. Monitorul Oficial Nr. 38/13.I.2022

Procedurile administrativ-disciplinare aplicabile în cadrul autorităților și instituțiilor publice

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 38/13.I.2022

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice, în condițiile prevăzute la art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, și Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 581/2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 3 august 2021.

Monitorul Oficial Partea I nr. 38 (1)

Sindicatul Național Sport și Tineret: Conduita profesională a funcționarilor publici. Monitorul Oficial Nr. 38/13.I.2022