„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Chestionar de evaluare pentru identificarea competențelor și ariilor de dezvoltare

Evaluarea competențelor existente și identificarea ariilor de dezvoltare ale beneficiarilor în cadrul activităților de mentorat

Chestionar de evaluare pentru identificarea competențelor și ariilor de dezvoltare

Scop: Acest chestionar este destinat să evalueze competențele existente și să identifice ariile de dezvoltare ale beneficiarilor în cadrul activităților de mentorat desfășurate de Sindicatul Național Sport și Tineret – SNST.

  1. Informații Generale

– Nume:

– Funcție:

– Departament:

– Grupa SNST:

 

  1. Competențe și Experiențe

– Care sunt competențele tale principale în domeniul în care activezi? (tehnice, manageriale, etc.)

– Ai experiență în reprezentarea sindicatelor la nivel de unitate sau grup de unități? Dacă da, te rugăm să descrii.

– Ce metode folosești pentru a comunica eficient cu membrii sindicatului? (ex: întâlniri față în față, e-mail, WhatsApp, Messenger, Zoom, etc.)

 

  1. Nevoi de Dezvoltare

– În ce arii consideri că ai nevoie de dezvoltare suplimentară pentru a-ți îmbunătăți activitatea profesională?

– Consideri că există nevoi specifice de îmbunătățire a relațiilor dintre membrii SNST la nivel național? Dacă da, care sunt acestea?

– Ce cunoștințe suplimentare despre drepturile salariaților (conform Legii 53 din 2003 – Codul muncii) ai dori să dobândești?

 

  1. Feedback și Sugestii

– Cum apreciezi nivelul actual de sprijin oferit de SNST membrilor săi?

– Ce sugestii ai pentru îmbunătățirea activităților de mentorat și suport oferite de sindicat?

 

 

Acest chestionar a fost folosit pentru a personaliza și îmbunătăți sesiunile de mentorat SNST, asigurându-ne că fiecare beneficiar primește sprijinul necesar pentru dezvoltarea sa profesională.

Vă rugăm să completați chestionarul și să îl transmiteți prin e-mail, la adresa cursuri@snst.ro sau prin WhatsApp, la numărul: 0784.116.973

 

Echipa SNST – Proiect / Modernizarea și consolidarea parteneriatului social

Contact: Tel/WhatsApp 0784.116.973 e-mail: cursuri@snst.ro

 

***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Chestionar de evaluare pentru identificarea competențelor și ariilor de dezvoltare