„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CCM semnat la nivelul Grupului de unități Ministerul Sportului și unitățile subordonate

MS - SNST/PUBLISIND

Astăzi, 8 iunie 2022, la sediul Ministerului Sportului, a avut loc a doua ședință de negocieri colective pentru Contractul/Acordul colectiv de muncă la nivelul Grupului de unități – Ministerul Sportului și unitățile subordonate. Ministerul și sindicatul au discutat asupra prevederilor rămase în analiză în urma ședinței din 30 mai, au căzut de acord, drept pentru care Contractul colectiv de muncă a fost semnat și va intra în vigoare imediat după înregistrarea la Ministerul Muncii. Delegat din partea Ministerului Sportului pentru negocierea și semnarea CCM a fost domnul secretar de stat Flavius Sirop, iar din partea organizației sindicale, președintele SNST, Andy Nagy. Conform prevederilor legale, documentul va fi publicat în Monitorul Oficial prin grija părților.

CCM-ul anterior a avut valabilitate până ieri, 7 iunie 2022.

Legea nr.62/2011 a dialogului social definește contractul și acordul colectiv de muncă astfel:

^contract colectiv de muncă – convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale;

^acord colectiv-convenţia încheiată în formă scrisă între organizaţiile sindicale ale funcţionarilor publici sau ale funcţionarilor publici cu statut special, reprezentanţii acestora şi reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice.

*SNST este reprezentativ:

  • la nivel de unități prin hotărâri ale instanțelor,
  • la nivel de sector de activitate prin afilierea la Federația PUBLISIND,
  • la nivel de grup de unități prin afilierea la Federația PUBLISIND.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: CCM semnat la nivelul Grupului de unități Ministerul Sportului și unitățile subordonate