„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

ANS / SNST / MFTES – ședințe maraton pe tema reorganizării / înființării direcțiilor județene

Tineretul trebuie să redevină important, salariații să fie respectați, iar locurile de muncă apărate!

SNST a solicitat ANS și MFTES reluarea discuțiilor privind transferul compartimentului Tineret de la o instituție la cealaltă pentru înlăturarea neregulilor privind procedura demarată greșit și, ieri, 13 iulie, au avut loc două întrevederi la sediul agenției. La prima întrevedere o delegație a directorilor executivi ai direcțiilor județene împreună cu reprezentantul sindicatului a prezentat Președintei ANS situația creată și propunerile privind corecțiile necesare. Următoarea ședință, la care au participat SG din ambele instituții, directori, juriști și consilieri, a fost o ședință tehnică în care s-a încercat identificarea soluțiilor pentru deblocarea procedurii.

Mai jos, o parte dintre problemele semnalate de sindicat împreună cu cele 14 direcții județene care nu au transmis referatul de aprobare, statul de funcții și organigrama unității (documentele concepute ilegal de la București):

 1. Nu au existat informări și consultări ale membrilor de sindicat cu privire la predarea-preluarea personalului, criteriile și condițiile transferurilor. OUG 57/2019 – Codul Administrativ prevede la art. 506 alin. 6 că “funcționarii publici pot fi transferați doar cu acordul lor scris”, iar prin această împărțire forțată nu se respectă voința salariaților.
 2. Adresa trimisă de ANS este adresată directorilor executivi ai direcțiilor județene pentru sport și tineret, dar în teritoriu sunt două tipuri de direcții, DJST și DJS. Apoi toți directorii au numire / delegație pentru DJST, nimeni nu a fost numit sau delegat la DJS. ANFP a solicitat în mod expres (adresele nr.16539/2023 și nr.16797/2023): „documentele solicitate de dvs. vor fi semnate de conducătorii instituțiilor publice, respectiv de către directorii executivi ai direcțiilor județene de sport”. Așadar, directorii care nu au ordinul de numire la direcția județeană de sport ci la direcția județeană pentru sport și tineret, se află în imposibilitatea asumării și semnării documentelor solicitate deoarece nu au calitatea respectivă. *În timpul discuțiilor cineva a emis propunerea “să le dăm decizii de constatare a exercitării funcției de director executiv la DJS (?!).
 3. Nu există un ordin comun al Agenției Naționale pentru Sport și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse care să specifice exact numărul de posturi, patrimoniul aferent fiecărei direcții nou înființate și procedura de reorganizare de urmat, iar în lipsa acestuia reorganizarea / despărțirea domeniilor nu poate avea loc.
 4. Documentele propuse au fost întocmite în baza unor acte expirate având în vedere că termenul de înființare al direcțiilor județene pentru familie si tineret (conform HG nr.197/2022) respectiv al direcțiilor județene pentru sport (HG nr. 198/2022) este depășit, hotărârile menționate devenind caduce.
 5. Este necesară o Hotărâre de Guvern cu privire la transferul patrimoniului deoarece conform OUG 57/2019 – Codul Administrativ – art. 298 și art. 299 darea în administrare a bunurilor imobile proprietate publică a statului se face prin Hotărâre a Guvernului prin care se constituie dreptul de administrare și care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: a) datele de identificare ale bunului ce face obiectul dării în administrare și valoarea de inventar, b) destinația bunului care face obiectul darii în administrare, c) termenul de predare-primire a bunului.
 6. Desființarea posturilor de director adjunct nu se poate face prin decizia directorului executiv așa cum s-a solicitat de la București.
 7. DJFT-urile nu pot fi înființate în lipsa unor sedii.
 8. OUG nr.121 / 2021 nu are cod de procedură care să stabilească pașii de urmat, reguli și obligații.
 9. Ministerul Sportului le-a solicitat directorilor djst să facă procedura și să scoată de la ANAF codul de înregistrare fiscală – CIF-ul pentru direcțiile județene pentru sport. Ulterior, în urma măsurilor dispuse de Curtea de conturi, acestea au fost anulate de către finanțele publice, au constatat că sunt ilegal eliberate având în vedere că pentru aceste enități nu există sediu și nici ordin de înființare.
 10. Până la această dată nu a fost emis Ordinul Președintelui ANS de transfer a patrimoniului simultan cu transferul personalului. Așa au apărut situațiile în care prin transfer pleacă centrul de tineret, dar rămân posturile și invers.
 11. Directorii DJST-urilor trebuiau delegați să înființeze DJFT-urile.
 12. MFTES nu a preluat până la această data patrimonial aferent compartimentului de Tineret și nici după ședința de ieri nu s-a clarificat care este termenul până la care va avea loc preluarea.
 13. ANFP a aplicat o dublă măsură, pentru MFTES a avizat direcțiile județene pentru familie și tineret, dar pentru ANS solicită proceduri suplimentare.
 14. În baza căror documente vor putea intra noii directori DJFT în sediile DJST începând de luni, 17 iulie, data de la care aceștia sunt numiți în funcție? Ce activitate vor desfășura aceștia (fără sediu, CIF, fișa postului și personal) și de cine vor fi plătiți? De asemenea, ne întrebăm cui se vor subordona salariații compartimentului de Tineret începând de luni?

Ședința cu reprezentanții ANS și MFTES a fost total nepregătită și neprofesionistă. Parcă special făcută să nu mai venim altă dată, ne-au înghesuit 16 persoane într-un birou de 4 x 5m cu două aparate de aer condiționat care nu aveau freon. Au oferit  8 sticle de apă de 0,5l și ne-au ținut aproape 7 ore insistând să trecem peste cerințele noastre de respectare a legalității procedurilor și să renunțăm la solicitările privind siguranța locurilor de muncă.

Nimeni din conducerea celor două instituții nu s-a obosit să citească anterior motivele invocate de direcțiile județene pentru sport și tineret, nu au analizat timp de aproape doi ani problemele sesizate și nu au răspuns adreselor trimise de directori. Toți cei prezenți s-au arătat contrariați că nu acceptăm documentele elaborate la ANS și ne-au întrebat de ce nu suntem de acord.

De doi ani Tineretul a primit buget zero, iar salariații direcțiilor județene trăiesc cu incertitudinea locurilor de muncă, nimeni nu știe ce urmează să se întâmple. Peste toate acestea, procesul de despărțire al celor doua domenii Sport și Tineret, modul greșit în care s-a procedat a însemnat anularea programelor aprobate din fonduri europene, adică pierderea a 84 de milioane de euro destinate programelor de Tineret.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: ANS / SNST / MFTES – ședințe maraton pe tema reorganizării / înființării direcțiilor județene