„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Actualizarea Regulamentului de ordine interioara cu noile norme de sănătate în muncă, adaptate contextului epidemiologic.

Măsuri, reguli și obligații

În această perioadă, angajatorii împreună cu medicii de medicina muncii și salariații specializați în sănătate și securitate în muncă stabilesc noile reguli ce trebuie respectate peste tot, de la intrarea în unitate și în toate spațiile de lucru. Este obligatoriu ca normele impuse de prevederile legale actuale să fie cuprinse într-o anexă a regulamentului de ordine interioara – un act juridic, care permite menționarea condițiilor de aplicare ale unor prevederi și drepturile/obligațiile angajaților.

Regulament de Ordine Interioara, reglementat de Codul Muncii – click aici.

Procedura prin care se stabilesc măsurile suplimentare de sănătate și securitate în muncă care vor fi menționate în Regulamentul Intern (pentru angajatori) – click aici.

Măsuri de sănătate și securitate în muncă care pot fi incluse în Regulamentul de Ordine Interioară:

A.Reguli SSM (sănătate și securitate în muncă) pentru Angajator în Regulament de Ordine Interioară:

 1. Să asigure, zilnic măsurarea temperaturii fiecărei persoane care intră în firmă (se va utiliza termometrul digital cu infraroșu – fară contact, termoscanner etc.);  Angajaților care au o temperatură peste 37,5 C° nu li se va permite accesul în firmă. Acestea vor contacta medicul de familie pentru detalii și informații medicale.
 2. Să interzică intrarea în unitate persoanelor care nu poartă mască de protecție și mănuși de unică folosință.
 3. Să pună la dispoziție recipiente cu soluție dezinfectantă, omologată, în cantități suficiente, în multe locuri accesibile, cu  preponderență  la intrarea în  locație, la  locul de luat masa și la grupurile sanitare.
 4. La intrarea în companie se va așeza un covoraș  cu dezinfectant.
 5. Să se asigure igienizarea spațiilor, pieselor de mobilier (ex.: pupitrele birourilor), clanțelor de la uși, tastaturilor de la laptopuri, unităților de calculator și echipamentelor periferice aferente.
 6. Pardoseala locației se va șterge, periodic, cu soluție dezinfectantă. Spațiile unde pardoseala este acoperită cu mochetă vor fi dezinfectate zilnic, cu aspirator special.
 7. În situația în care instalația de climatizare nu recirculă aerul corespunzător, aerisirea naturală nu se efectuează complet, pentru sanătatea  angajaților este necesar ca, la intervale de timp de aproximativ 2 – 3 ore, să se elibereze spațiul, pentru aerisire. Toți lucrătorii să părăsească încăperea, timp de 10- 15 minute, pentru a se efectua corespunzător, aerisirea biroului/birourilor.
 8. Să asigure igienizarea riguroasă a grupurilor sanitare.
 9. Nu se renunță imediat la munca de la domiciliul lucrătorului pentru a avea cat mai puțini oameni fizic, la locul de muncă.
 10. Să asigure posibilitatea de distanțare socială a persoanelor (1,5-2 m).
 11. Să se evite, pe cât posibil, comunicarea directă între lucrători aceasta putând fi efectuată prin intermediul tehnologiei (ex.: videoconferință – telefon, mesaj, Skype, Whatsapp, Zoom etc.).
 12. Să se respecte distanțarea  persoanelor din departamentele/serviciile, birourile care își desfășoară activitatea, în camere de aproximativ 15- 50 mp, (ex. contabilitate, resurse umane, etc.), astfel încât să se poată respecta distanța între persoane. Numărul de angajați va fi împărțit, prin rotație, astfel: o parte să lucreze de acasă, iar cealaltă parte să vină  la serviciu.
 13. Alternarea programului de lucru.

B.Reguli SSM (sănătate și securitate în muncă) pentru Angajat în Regulament de Ordine Interioară:

 1. Să vină la locul de muncă purtând mască de protecție.
 2. La intrarea în unitate este obligatoriu să-și dezinfecteze mâinile și să-și șteargă foarte bine tălpile încălțămintei pe covorașul cu dezinfectant.
 3. Mănușile se scot din mâini, rulându-se din interior către exterior. Având în vedere că este inevitabil, atingerea mâinii de porțiunea exterioară a mănușii, lucrătorul este obligat să se dezinfecteze pe mâini, după această operațiune.
 4. Pupitrul biroului să fie in permanență liber (pe el va fi așezat numai laptopul/computerul),  pentru  ca personalul administrativ să  poată efectua corespunzător igienizarea. Nu vor fi așezate obiecte personale pe pardoseală.
 5. Pauza de masă se va lua în mai multe ture, astfel încât persoanele care ajung în spațiul de luat masa să poată  păstra distanța socială corespunzătoare, deoarece când acestea mănâncă, își vor da jos masca.
 6. Lucrătorul, dacă simte o stare de rău când se află la locul de muncă va anunța imediat șeful direct, după care, va contacta, de urgență, medicul de familie, pentru informații medicale, recomandări și tratament aferent.
 7. La locurile pentru fumat, angajații vor păstra distanțarea socială corespunzătoare.
 8. Pentru evitarea transportului public, o perioadă de timp, dacă este posibil, să se folosească mijloc de transport personal (mașină, bicicletă, trotinetă, motocicletă etc.)

Ce se întâmplă în cazul în care nu se iau măsuri de sănătate și securitate în muncă și nu se specifică într-un act adițional?

Odată cu obligațiile angajatorului privind stabilirea măsurilor de sănătate și securitate în muncă vin și riscurile. În afară de riscul de sancțiune contravențională pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, care presupune o amendă de la 4.000 de lei la 10.000 de lei, în eventualitatea unui control din partea Inspecției Muncii, riscul cel mai mare este acela de a descoperi că un salariat s-a îmbolnăvit la locul de muncă sau ca urmare a unor măsuri pe care angajatorul nu le-a luat. În cazul acesta, angajatorul poate răspunde pentru daunele morale și materiale suferite de salariat.

Conform articolului 17 din Codul Muncii, orice modificare a elementelor prevăzute în contractul de muncă presupune încheierea unui act adițional, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Codul Muncii îi conferă Angajatului dreptul de a contesta dispozițiile din Regulamentul Intern:

Art. 245.

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Identificarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă în contextul actual, precum și menționarea acestora într-un act adițional la Regulamentul Intern care va fi trimis angajatului pentru a-l semna, sunt reguli esențiale în această perioadă. Sursa: www.wearehr.ro, articolul complet, aici.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Actualizarea Regulamentului de ordine interioara cu noile norme de sănătate în muncă, adaptate contextului epidemiologic.