„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Zile libere pentru părinți atunci când școala intră în online

Ordonanța de urgență nr.110/2021

În situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, puteți beneficia de prevederile Ordonanței de urgență  privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor.

Ordonanța de urgență nr.110/2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 145 din 04.10.2021, prevede următoarele:

  • acordarea de zile libere pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar;
  • dreptul la zile libere plătite se acordă pe toată perioada în care activitatea didactică se limitează sau se suspendă, respectiv pe perioada stării de alertă, dar fără a se depăși finalizarea cursurilor pentru anul școlar 2021 – 2022;
  • dreptul la zilele libere se acordă și părinților care:
  1. au copii cu handicap neșcolarizați, sau au în întreținere adulți cu handicap, numai dacă aceștia beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  2. fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cornice;
  3. fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticaţi cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare);
  4. locuiesc împreună cu o persoană diagnosticată cu afecţiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecţiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficienţe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare;
  • zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, cu excepția familiilor monoparentale, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau de copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului, precum și de copia certificatului de încadrare în grad și tip de handicap, în cazul copilului/adultului cu handicap sau de documentele medicale și adeverința școlară în cazul copilului încadrat într-o grupă de risc. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice;
  • indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată este venit asimilat salariilor și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului și este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanța-de-urgența-110-2021

Sindicatul Național Sport și Tineret: Zile libere pentru părinți atunci când școala intră în online