„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Drepturile de care poți beneficia dacă te vaccinezi:

zile libere, tichete de masă și înscriere la Loteria de vaccinare

Salariații care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere,  de unele drepturi și avantaje oferite prin acte normative în vigoare. Astfel, Legea 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 oferă următoarele drepturi:

  1. câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaţilor din sistemul public şi privat;
  2. câte o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul elevilor şi studenţilor;
  3. câte o zi de permisie, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul cadrelor militare în activitate şi al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

*Drepturile se acordă pe baza adeverinţei de vaccinare eliberate potrivit legii. În situaţia în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia depunerii adeverinţei de vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

**Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilităţi.

Ordinul nr.1863/2021 emis de Ministerul Sănătății prevede că:

  • Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocaţie de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv 5 tichete în valoare de 20 lei fiecare.
  • Tichetele de masă se acordă persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare de către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză, în baza registrului de evidenţă operat de către aceste unităţi, în acest scop.

Ordinul 1899/2021 privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare:

  • Înscrierea la Loteria de vaccinare se face pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro, de către persoanele cu schemă completă de vaccinare, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului.
  • Ulterior înscrierii, participantul primeşte un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător momentului înregistrării acestuia în aplicaţie. Înscrierea porneşte cu numărul de ordine 1, pentru primul participant înscris, şi continuă până la finalizarea Loteriei de vaccinare, respectiv până la data de 31.12.2021, ora 12,00.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Drepturile de care poți beneficia dacă te vaccinezi: