„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Uniunea Europeană ratifică Convenția de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor

Comunicat de presă BNS

Confederația Europeană a Sindicatelor solicită acum Consiliului să elimine toate obstacolele în calea ratificării de către statele membre a Convenției 190 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei a fost lansată în 2011 și reprezintă primul efort comun obligatoriu din lume pentru combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor.

Procesul de aderare la UE a început în 2015, dar a fost blocat în Consiliu din 2017. Șase state membre ale UE nu au ratificat încă această convenție: Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria.

Referitor la acest moment, secretarul confederal al CES, Isabelle Schömann, a declarat:

„Este o zi bună pentru femeile din Europa și un pas important pentru a pune capăt violenței bazate pe gen. Aderarea UE la Convenție a început în 2015, când potrivit datelor proprii ale UE, o treime dintre femei au fost supuse violenței fizice și sexuale, iar mai mult de jumătate au fost supuse hărțuirii sexuale.

În condițiile în care violența și hărțuirea femeilor și fetelor sunt atât de răspândite, a fost o dovadă de iresponsabilitate din partea Consiliului faptul că a blocat ratificarea Convenției de la Istanbul timp de atâția ani.

Ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă și, acum că a fost depășit blocajul la nivelul UE, cele șase state membre care nu au ratificat convenția la nivel național trebuie să o facă de urgență.

De asemenea, este important ca acest impuls să fie acum valorificat pentru a se asigura că toate statele membre ale UE ratifică Convenția 190 a OIM privind eliminarea violenței împotriva femeilor în lumea muncii.

CES va continua să lucreze la o directivă puternică a UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care să recunoască violența domestică ca problemă la locul de muncă și să recunoască rolul pe care sindicatele îl joacă în sprijinirea victimelor și a supraviețuitorilor prin intermediul contractelor colective de muncă și al politicilor la locul de muncă.”

În prezent, Consiliul va trimite în mod oficial o scrisoare către Parlamentul European, solicitând acordul acestuia cu privire la decizia de aderare la UE. După ce Parlamentul European își va da acordul, Consiliul va avea votul final în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din luna iunie.

Blocul Național Sindical (BNS) a susținut și încurajat de la început Convenția de la Istanbul și, de asemenea, se implică și susține intens campania de ratificare de către România a Convenției 190 a Organizației Internaționale a Muncii. Sursa: Departamentul de Comunicare BNS  – COMUNICAT DE PRESĂ 

BNS / PUBLISIND / SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Uniunea Europeană ratifică Convenția de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor