„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sunt respectate drepturile sportivilor din România?

Declarația formulată de sportivi pentru sportivi - drepturi și obligații

În ultima perioadă SNST a primit o serie de sesizări cu privire la nerespectarea drepturilor sportivilor de către cluburile la care sunt legitimați sau despre unele abuzuri făcute de propriile federații. Sindicatul Național Sport și Tineret recomandă tuturor sportivilor din România să își apere drepturile, să ceară respectarea muncii și rezultatelor lor. Este important să fie reprezentați de organizații care să le apere interesele pornind de la contractele de activitate sportivă, transferuri, dreptul la imagine și până la  consultanţa privind legislația activității sportive, precum și în domenii conexe cum sunt proprietatea intelectuală, contractele de publicitate, contractele de sponsorizare și reprezentare în cadrul negocierilor.

Prin aderarea la un sindicat, sportivii pot beneficia de avantajele unor asigurării medicale și de sănătate, asistență și reprezentarea juridică în proceduri litigioase sau pre-litigioase, apărare în faţa comisiilor sportive, instanţelor judecătoreşti sau arbitrale specifice. De asemenea, pot fi asistați şi reprezentați în relaţia cu federaţiile sportive naționale și cluburile la care sunt legitimați.

Sportivii au luat inițiativa și, printr-un mesaj comun, la nivel internațional, au arătat care sunt principalele lor drepturi și obligații. Redăm mai jos Declarația Drepturilor și Responsabilităților Sportivilor” . Aceasta conține un set comun de drepturi și responsabilități la care aspira sportivii din Mișcarea Olimpica și a fost elaborata și distribuita către toți membrii acestei mișcări, în special Comitetul International Olimpic, Federațiile Internaționale Sportive și Comitetele Naționale Olimpice cu scopul ca aceștia să promoveze respectarea acestor drepturi și responsabilități atât în mediul Olimpic și sportiv, cât și către autorități și publicul larg.

Sportivii și interesele lor sunt parte integranta a Mișcării Olimpice. Aceasta Declarație conturează un ambițios set comun de drepturi și responsabilități pentru sportivii din cadrul Mișcării Olimpice și din jurisdicțiile membrilor sai. Este inspirata din Declarația Universala a Drepturilor Omului și din alte tratate, principii și standarde ale drepturilor omului recunoscute international. Scopul acesteia este să ajute la orientarea acțiunilor Mișcării Olimpice.

Toți membrii Mișcării Olimpice, în special Comitetul International Olimpic, Federațiile Internaționale Sportive și Comitetele Naționale Olimpice vor depune toate diligentele pentru a promova respectarea acestor drepturi și responsabilități. Aceștia sunt încurajați să dezvolte mecanisme pentru remedierea eficace a aspectelor privitoare la aceste drepturi și responsabilități, iar sportivii sunt încurajați să folosească aceste mecanisme.

Declarația Drepturilor și Responsabilităților Sportivilor
Formulată de sportivi pentru sportivi,
printr-un proces global de consultare și reflecție asupra perspectivei sportivilor

I. Drepturile Sportivilor
Această Declarație promovează abilitatea și oportunitatea sportivilor de a:
1. Practica sportul și de a concura fără a fi victime ale discriminării pe baza rasei, culorii, religiei, vârstei, genului, orientării sexuale, dizabilității, limbii, opiniei politice sau de alt fel, a originii sociale sau naționale, averii, nașterii sau altui statut imuabil.
2. Face parte dintr-un mediu sportiv curat, corect și transparent, în special unul care luptă împotrivă dopingului și a manipulării competiționale și care prevede judecata/arbitrajul transparent, procese de selecție și calificare și programe compeționale adecvate, inclusiv programele de antrenament la competiții.
3. Accesa informații generale despre sportivi și competiții într-un mod clar și la momentul portivit.
4. Putea învăța despre problemele relevante ale sportului, precum și de a lucra și studia în perioada antrenamentelor și a competițiilor, dacă sportivul alege să facă acest lucru și dacă acest lucru este posibil.
5. Profita de oportunități de realizare a unui venit în legătură cu cariera lor sportivă, numele și apartenența lor. Totodată, sportivii recunosc drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi și reguli ale evenimentelor și ale organizațiilor sportive, precum și cele din Charta Olimpică.
6. Avea o reprezentare de gen corectă și egală.
7. Avea o protecție a sănătății fizice și mentale, inclusiv un mediu de antrenament și competiție sigur, precum și protecție împotriva abuzurilor și a hărțuirii.
8. Alege sportivi reprezentativi în cadrul organizațiilor sportive ale Mișcării Olimpice.
9. Raporta comportamentul nelegal fară teama de represalii.
10. Avea dreptul la o viață privată, inclusiv la protecția datelor cu caracter personal.
11. Avea libertate de expresie.
12. Avea un proces corect, inclusiv dreptul la o audiere corectă, într-un termen rezonabil și realizată de către un juriu independent și imparțial, dreptul de a cere o audiere publică și dreptul la o compensație corectă.

II. Responsabilitățile Sportivilor
Această Declarație încurajează sportivii să:
1. Susțină valorile Olimpice și să adere la Principiile Fundamentale ale Olimpismului.
2. Respecte integritatea sportului și să concureze curat, în special prin non-doping și non-manipulare a competițiilor.
3. Acționeze în concordanță cu Codul de Etica al CIO și să fie încurajat să raporteze comportamentul imoral, inclusiv cazurile de dopaj, manipulare a competiției, comportament interzis, abuzuri și hărțuire.
4. Se supună legilor naționale aplicabile și regulilor de calificare la competițiile sportive, celor ale organizațiilor sportive relevante, precum și celor ale Chartei Olimpice.
5. Respecte și să nu discrimineze drepturile și bunăstarea altor sportivi și ale anturajelor lor, ale voluntarilor și ale tuturor celor implicați în mediul sportiv, precum și să se abțină de la demonstrații politice în timpul competitiior și al ceremoniilor și la locurile de desfășurare ale acestora.
6. Respecte principiul solidarității Mișcării Olimpice, care permite acordarea de ajutor și susținere pentru sportivi și membrii Mișcării Olimpice.
7. Fie un exemplu de comportament pentru ceilalți, inclusiv prin promovarea sportului curat.
8. Se informeze reciproc și să fie conștienți de responsabilitățile lor.
9. Participe la audieri atunci când sunt solicitați și să ofere mărturii sincere în cadrul acestora.
10. Participe și să voteze la alegerile reprezentative ale sportivilor.

* Declarația privind Drepturile și Responsabilitățile Sportivilor a fost prezentată și adoptata de cea de-a 133-a Sesiune CIO din Buenos Aires (9 Octombrie 2018) în numele Mișcării Olimpice, iar în subsidiar adoptată de cea de-a 23-a Adunare Generală a Asociației Comitetelor Naționale Olimpice, Tokyo, 28-29 Noiembrie 2018. Sursa: www.cosr.ro.

Această declarație este rezultatul unei inițiative a sportivilor și a fost elaborată de aceștia, pentru ei înșiși, printr-un proces de colaborare cu toate structurile implicate în Mișcarea Olimpică.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sunt respectate drepturile sportivilor din România?