„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Condiții pentru reluarea activităţilor în centrele de agrement/bazele turistice

DJST-urile răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor

În Monitorul Oficial nr.559 din 31 mai 2021 au fost publicate:

  • Ordinul 317/2021 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret și
  • Norma din 2021 privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret.
1.Cadrul general
Prezentele norme reprezintă măsurile care trebuie îndeplinite de către centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, pentru reluarea activităţilor şi diminuarea riscului de infecţie cu virusul SARS-CoV-2.

DJST-urile vor instrui, sub semnătură, personalul lucrător cu privire la regulile stricte de igienă ce trebuie respectate la nivelul centrului de agrement/bazei turistice pentru prevenirea, combaterea şi diminuarea riscului îmbolnăvirilor, inclusiv asupra măsurilor suplimentare necesare prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.

2.Măsuri de prevenire, combatere şi diminuare a riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2
– Centrele de agrement/Bazele turistice vor funcţiona la capacitatea prevăzută de reglementările legale în vigoare, limitând, dacă este cazul, numărul de persoane cu care participanţii intră în contact în scopul diminuării riscului de răspândire a virusului.
– Centrele de agrement/Bazele turistice vor avea amenajată o cameră, denumită izolator, pentru persoanele care au simptome specifice infecţiei cu SARS-CoV-2. Aceasta nu va putea fi folosită în alt scop decât pentru izolarea persoanelor mai sus menţionate.
– Afişarea la loc vizibil a mesajelor de informare cu privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2
– Efectuarea unui triaj epidemiologic zilnic al tuturor persoanelor care se află în incinta structurilor de mai sus
– În situaţia în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, aceasta este izolată şi se va proceda la testarea ei, iar DJST informează direcţiile de sănătate publică judeţene, prin persoana desemnată. În acest sens fiecare centru de agrement/bază turistică este obligat(ă) să deţină unul sau mai multe seturi de teste SARS-CoV-2. Totodată, se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor respective, de către unităţi autorizate. Comunicarea se desfăşoară după cum urmează:
Minor -> însoţitor -> cadru medical -> reprezentant DJST în relaţia cu Direcţia de sănătate publică (DSP) -> DSP.
– Curăţarea şi dezinfectarea zilnică a pardoselilor, a obiectelor, a clanţei uşii, a cremonului de la geamuri, a pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide
– Masca de protecţie este obligatorie pe toată perioada şederii în centrul de agrement/baza turistică (conform normativelor în vigoare)
– Personalul angajat şi cadrele medicale vor purta măşti şi mănuşi de protecţie pe toată perioada prestării serviciilor în centrele de agrement/bazele turistice.
– Dezinfectarea zilnică cu substanţe biocide a intrărilor/ieşirilor, coridoarelor/holurilor şi grupurilor sanitare
– Asigurarea permanentă a săpunului, prosoapelor de hârtie, dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, astfel încât persoanele din interiorul structurii să îşi poată igieniza în mod regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu săpun
– Colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate, semnalizate corespunzător.
– Însoţitorii/Cadrele didactice şi angajaţii DJST vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică şi măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2.
– Aerisirea regulată a spaţiilor, cel puţin 30 de minute, de minimum trei ori pe zi
– Servirea mesei se va realiza în condiţii de siguranţă, păstrând distanţa menţionată de reglementările legale în vigoare.
3.Pregătirea spaţiilor de cazare şi amenajare a mesei
– Dezinfectarea suprafeţelor expuse
– Implementarea măsurii de distanţare fizică conform reglementărilor legale în vigoare la momentul desfăşurării taberei. De asemenea, împărţirea pe camere se va realiza respectând grupurile deja formate.
– Asigurarea materialelor de igienă şi de protecţie sanitară necesare participanţilor în centrele de agrement/bazele turistice
– Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor
4.Accesul în centrele de agrement/bazele turistice
– Este interzis accesul altor persoane decât cele prevăzute mai sus.
– Sosirea în tabără se poate face fie cu mijloc de transport în comun, cu respectarea normelor de distanţare socială, fie reprezentanţii legali ai copiilor/tinerilor îi vor însoţi pe aceştia până la intrarea în incinta structurilor de mai sus.
– Se va evita sosirea tuturor participanţilor la aceeaşi oră, pentru a elimina riscul formării cozilor la intrarea în centrul de agrement/baza turistică. În acest sens se recomandă realizarea unui program orar de sosire a grupurilor.
– În bagaje participanţii vor avea: măşti, mănuşi şi dezinfectant de mâini.
– De la intrare, copiii/tinerii minori vor fi preluaţi de către însoţitori. Fiecare însoţitor îşi va asuma răspunderea, luând în grijă cel mult 10 copii/tineri.
– La intrarea în incinta centrului de agrement/bazei turistice:
— participanţii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la normele şi rigorile pe care vor fi obligaţi să le respecte pe tot parcursul desfăşurării taberei;
— minorii vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere a reprezentaţilor legali (părinţi, tutori etc.) care va conţine informaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, conform formularului nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1;
— însoţitorii vor completa o declaraţie pe propria răspundere care va conţine informaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform formularului nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2;
— participanţii tineri majori vor completa o declaraţie pe propria răspundere care va conţine informaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, conform formularului nr. 3, prevăzut în anexa nr. 3;
— participanţii vor prezenta o adeverinţă medicală (aceasta va fi eliberată cu una sau maximum două zile înainte de plecarea în tabără), din care să reiasă starea actuală de sănătate şi eventual antecedentele personale legate de boli cronice şi, respectiv, de infectarea cu virusul SARS-CoV-2;
— personalul medical delegat în centrul de agrement/baza turistică va efectua un control medical (triaj epidemiologic) în urma căruia ar putea fi depistată prezenţa virusului în organism.
– DJST informează direcţiile de sănătate publică judeţene despre depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la persoanele din cadrul centrelor de agrement/bazelor turistice, indiferent dacă sunt copii/tineri, însoţitori/cadre didactice sau angajaţi.
5.Desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement/bazele turistice
– Programul activităţilor va fi anunţat din prima zi, pentru toată perioada taberei, astfel încât personalul angajat să poată asigura igiena spaţiilor.
– Participanţii vor fi separaţi în grupuri mai mici, în care îşi vor desfăşura toate activităţile. Prin această măsură se urmăreşte limitarea numărului de persoane cu care fiecare intră în contact şi se reduce posibilitatea de transmitere a virusului.
– Se vor amenaja, dacă nu există deja, spaţii de activităţi în aer liber şi se evită activităţile care implică un grad ridicat de contact.
– Doar în zilele în care starea vremii nu permite desfăşurarea activităţilor în aer liber, acestea vor avea loc în spaţii interioare special amenajate. În acest caz, participanţii vor avea obligaţia de a purta mască.
– Se limitează durata activităţilor în spaţii închise astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru aerisirea riguroasă a sălii.
– În cazul în care participanţii sunt implicaţi în activităţi sportive care implică un efort fizic susţinut, distanţa dintre două persoane trebuie să fie suficient de mare, minimum 2 metri, de exemplu, 5 m pentru plimbare rapidă şi 10 m pentru alergare sau mers cu bicicleta.
– Participanţii la activităţile de tabără vor fi instruiţi să îşi spele mâinile înainte şi după terminarea activităţilor şi să evite atingerea feţei cu mâinile neigienizate.
– Obiectele utilizate vor fi dezinfectate înainte şi după utilizare.
– Este interzisă folosirea în comun a duşurilor, a saunei (dacă este cazul) şi a altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.
– Pe timpul desfăşurării taberelor, participanţii vor fi nevoiţi să evite să bată palma sau să se îmbrăţişeze, dar pot identifica alte modalităţi de a se bucura, fără a necesita contact direct cu zonele vulnerabile, de exemplu, atingerea coatelor sau atingerea vârfului încălţămintei etc.
– Participanţii vor fi obligaţi sau nu să poarte măşti sau alte echipamente de protecţie pe perioada desfăşurării taberei în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi de legislaţia în vigoare.
– Participanţilor le este interzisă părăsirea centrelor de agrement/bazelor turistice, cu excepţia cazurilor în care specificul taberei implică excursii, drumeţii sau plajă în afara structurii de cazare, cu obligaţia limitării contactului cu persoane din exterior şi respectarea legislaţiei în vigoare.
6.Menţiuni
– Prezentele norme pot fi modificate şi completate în funcţie de evoluţia pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.
– Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
Important / Anexe:
  • Formularul nr. 1  – Declaraţia reprezentantului legal
  • Formularul nr. 2 – Declaraţia însoţitorului
  • Formularul nr. 3 – Declaraţie pe propria răspundere

Ordinul MTS nr.317 2021

Norma 2021 – măsuri

Sindicatul Național Sport și Tineret: Condiții pentru reluarea activităţilor în centrele de agrement/bazele turistice