„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Substanțe și metode interzise în Sport

Listă în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022

În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport a fost publicată Lista interzisă pentru anul 2022, în conformitate cu „Standardul Internațional Lista Interzisă — 2022 al Agenției Mondiale Anti-Doping”.

Interzisă în competiție — în funcție de perioadele diferite aprobate de WADA pentru un anumit sport, perioada „în competiție” reprezintă, în principiu, perioada care începe chiar înainte de miezul nopții (la 11,59 p.m.) în ziua de dinaintea unei competiții în care sportivul este programat să participe, până la sfârșitul competiției și al procesului de recoltare a probelor.

Interzisă permanent — acest lucru înseamnă că substanța sau metoda este interzisă în competiție și în afara competiției, așa cum este prevăzut în cod.

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING STANDARD INTERNAȚIONAL

LISTA INTERZISĂ pentru anul 2022

Introducere

Lista interzisă este un standard internațional obligatoriu, făcând parte din Programul Mondial Anti-Doping.

Lista este actualizată anual, în urma unui amplu proces de consultare intermediat de WADA. Data intrării în vigoare a listei este 1 ianuarie 2022.

Textul oficial al Listei interzise va fi păstrat de către WADA și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul oricărei contradicții între versiunea în limba engleză și cea în limba franceză, versiunea în limba engleză va prevala.

Mai jos sunt prezentați câțiva termeni utilizați în această listă cu substanțe și metode interzise.

Interzisă în competiție — în funcție de perioadele diferite aprobate de WADA pentru un anumit sport, perioada „în competiție” reprezintă, în principiu, perioada care începe chiar înainte de miezul nopții (la 11,59 p.m.) în ziua de dinaintea unei competiții în care sportivul este programat să participe, până la sfârșitul competiției și al procesului de recoltare a probelor.

Interzisă permanent — acest lucru înseamnă că substanța sau metoda este interzisă în competiție și în afara competiției, așa cum este prevăzut în cod.

Specifică și nespecifică — conform art. 4.2.2 din cod,

„în scopul aplicării articolului 10, toate substanțele interzise vor fi substanțe specifice, cu excepția cazurilor prevăzute de Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi metodă specifică, dacă nu este prevăzută expres ca metodă specifică în Lista interzisă”. În ce privește comentariul la articol, „substanțele și metodele

specifice prevăzute la art. 4.2.2 nu trebuie nicidecum considerate mai puțin importante sau mai puțin periculoase decât alte substanțe sau metode dopante. Dimpotrivă, ele sunt pur și simplu substanțe și metode care, cel mai probabil, au fost consumate sau utilizate de un sportiv pentru un alt scop decât sporirea performanței sportive”.

Substanțele de abuz — conform art. 4.2.3 din cod, substanțele de abuz sunt substanțe care au fost definite ca atare pentru că sunt folosite în mod frecvent în exces în societate, în afara cadrului sportiv. Următoarele substanțe sunt considerate substanțe de abuz: cocaina, diamorfina (heroina), metilendioximetamfetamina (MDMA/„ecstasy”), tetrahidrocanabinol (THC).

S0. Substanțe neaprobate

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Orice substanță farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale listei și nu este aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanțe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanțe „designer”, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent. Această clasă cuprinde multe substanțe diferite, incluzând, dar nelimitându-se la BPC-157.

S1. Agenți anabolici

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.

Agenții anabolici sunt interziși.

 1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)

Atunci când sunt administrați exogen, incluzând, dar fără a se limita la:

 • 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);
 • 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă);
 • 1-androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă);
 • 1-epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă);
 • 1-testosteron (17β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă);
 • 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol);
 • 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă);
 • 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă);
 • 7α-hidroxi-DHEA;
 • 7β-hidroxi-DHEA;
 • 7-keto-DHEA;
 • 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);
 • 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă);
 • androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α- androstan-3-onă);
 • androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);
 • androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă);
 • bolasteron;
 • boldenon;
 • boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă);
 • calusteron;
 • clostebol;
 • danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol);
 • dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α- metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
 • dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol și 17α-metil-5α-androst-3-en-17β-ol);
 • drostanolon;
 • epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă);
 • epi-dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5β-androstan-3-onă);
 • epitestosteron;
 • etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
 • fluoximesteron;
 • formebolon;
 • furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α- androstan-17β-ol);
 • gestrinonă;
 • mestanolon;
 • mesterolon;
 • metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3- onă);
 • metenolon;
 • metandriol;
 • metasteron (17β-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan- 3-onă);
 • metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst- 1-en-3-onă);
 • metilclostebol;
 • metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien3-on);
 • metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en- 3-onă);
 • metiltestosteron;
 • metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra- 4,9,11-trien-3-onă);
 • miboleron;
 • nandrolon (19-nortestosteron);
 • norboleton;
 • norclostebol (4-cloro-17β-ol-estr-4-en-3-onă);
 • noretandrolon;
 • oxabolon;
 • oxandrolon;
 • oximesteron;
 • oximetolon;
 • prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost- 5-en-17-onă);
 • prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo [3,4:2,3]-5α-androstan);
 • quinbolon;
 • stanozolol;
 • stenbolon;
 • testosteron;
 • tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α- pregna-4,9,11-trien-3-onă);
 • tibolon;
 • trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă)

și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

 1. Alți agenți anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, osilodrostat, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni [SARMs, de exemplu: andarină, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarină) și RAD140], zeranol și

S2. Hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.

Sunt interzise următoarele substanțe, precum și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):

 1. Eritropoietina (EPO) și agenții care afectează eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la:
  • agoniști ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)]; agenți mimetici EPO și derivații lor (de exemplu: CNTO 530, peginesatida);
  • agenți activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: cobalt; daprodustat (GSK 1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon;
  • inhibitori GATA, de exemplu: K-11706;
  • inhibitori de semnalizare a TGF-beta (TGF-β), de exemplu: luspatercept; sotatercept;
  • agoniști ai receptorilor inițiatori ai refacerii, de exemplu: EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO).
 2. Hormoni peptidici și factorii lor de eliberare
  • Gonadotropina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) și factorii lor de eliberare, la bărbați, de exemplu: buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin și triptorelin
  • Corticotropinele și factorii lor de eliberare, de exemplu: corticorelin
  • Hormonul de creștere (GH), fragmentele și analogii săi, incluzând, dar nelimitându-se la:
 • analogii hormonului de creștere, de exemplu: lonapegsomatropina, somapacitan și somatrogon;
 • fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu: AOD-9604 și hGH 176-191.
  • Factorii de eliberare ai hormonului de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:
 • hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH) și analogii săi, de exemplu: CJC-1293, CJC-1295, sermorelin și tesamorelin;
 • stimulatori ai secretorilor hormonului de creștere (GHS) și mimeticele sale, de exemplu: lenomorelin (grelin), anamorelin, ipamorelin, macimorelin și tabimorelin;
 • peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu: alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și examorelin (hexarelin).
 1. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:
 • factori de creștere a fibroblastelor (FGFs);
 • factorul de creștere a hepatocitelor (HGF);
 • factorul de creștere insulinic 1 (IGF-1) și analogii săi;
 • factori de creștere mecanici (MGFs);
 • factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF);
 • thymosin — β4 și derivații săi, de exemplu: TB-500;
 • factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF)

și alți factori de creștere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.

S3. Beta-2 agoniști

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe specifice.

Toți beta-2 agoniștii selectivi și nonselectivi, inclusiv toți izomerii optici, sunt interziși.

Aceștia includ, fără a se limita la:

 • arformoterol;
 • fenoterol;
 • formoterol;
 • higenamină;
 • indacaterol;
 • levosalbutamol;
 • olodaterol;
 • procaterol;
 • reproterol;
 • salbutamol;
 • salmeterol;
 • terbutalină;
 • tretoquinol (trimetoquinol);
 • tulobuterol;

Excepții:

 • salbutamolul inhalat: maximum 600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 600 micrograme la 8 ore de la dozarea anterioară;
 • formoterolul inhalat: doza maximă   administrată 54 micrograme la 24 de ore;
 • salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore;
 • vilanterolul inhalat: maximum 25 micrograme la 24 de Observație:

Prezența salbutamolului în urină într-o concentrație mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentrație mai mare de 40 ng/mL nu corespunde utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedește, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecința utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.

S4. Hormoni și modulatori metabolici

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Substanțele interzise din clasele S4.1 și S4.2 sunt substanțe specifice. Cele din clasele S4.3 și S4.4 sunt substanțe nespecifice.

Următorii hormoni și modulatori metabolici sunt interziși:

 1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la:
 • 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);
 • 2-androstenon (5α-androst-2-en-17-onă);
 • 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);
 • 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-onă);
 • 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo);
 • aminoglutetimid;
 • anastrozol;
 • androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă);
 • androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan);
 • exemestan;
 • formestan;
 • letrozol;
 • testolactonă.
 1. Substanțe antiestrogenice [antiestrogeni și modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM)], incluzând, dar nelimitându-se la:
 • bazedoxifen;
 • clomifen;
 • ciclofenil;
 • fulvestrant;
 • ospemifen;
 • raloxifen;
 • tamoxifen;
 1. Agenți care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la:
 • anticorpi neutralizatori ai activinei A;
 • agoniști ai receptorilor activinei IIB, cum ar fi receptorii activinei false (de exemplu: ACE-031);
 • anticorpi ai receptorilor anti-activinei IIB (de exemplu: bimagrumab);
 • inhibitori ai miostatinei, cum ar fi:
 • agenți de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatinice;
 • proteine care leagă miostatina (de exemplu: folistatina, propeptida miostatinică);
 • anticorpi neutralizatori ai miostatinei (de exemplu: domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).
 1. Modulatori metabolici
  • Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu: AICAR, SR9009 și agoniști ai receptorilor δ activați de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu: 2-(2-metil-4- ((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthiol)fenoxi) acid acetic GW 1516, GW501516)
  • Insuline și mimetice de insulină
  • Meldonium
  • Trimetazidina

S5. Diuretice și agenți mascatori

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției) Toate substanțele din această clasă sunt substanțe specifice.

Următoarele diuretice și agenți mascatori, precum și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.

Acestea includ, dar nu se limitează la:

 • desmopresina, probenecid, substituenți de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil, amidon și manitol;
 • acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu: bendroflumetiazidă, clorotiazidă și hidroclorotiazidă, triamteren și vaptani, de exemplu:

Excepții:

 • drospirenona, pamabrom și utilizarea oftalmică locală a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu: dorzolamida, brinzolamida);
 • administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară. Observație:

Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiție, după caz, a oricărei cantități a uneia dintre următoarele substanțe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină și pseudoefedrină, în combinație cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepția cazului în care sportivul are o scutire pentru uz terapeutic acordată pentru acea substanță, în plus față de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.

METODE INTERZISE

Interzise permanent (în competiție și în afara competiției)

Toate metodele interzise din această clasă sunt metode nespecifice, cu excepția metodelor de la secțiunea M2.2, care sunt metode specifice.

M1. Manipularea sângelui și a componentelor sângelui

Sunt interzise următoarele:

 1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantități de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de

produse hematologice din celule roșii de orice origine, în sistemul circulator;

 1. creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar fără a se limita la: perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) și produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu: înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină și produșii de hemoglobină microîncapsulată, cu excepția oxigenului suplimentar prin inhalare;
 2. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau

M2. Manipularea chimică și fizică

Sunt interzise următoarele:

 1. falsificarea sau tentativa de falsificare cu scopul de a modifica integritatea și validitatea probelor prelevate în timpul controlului

Include, dar nu se limitează la: substituția și/sau alterarea probei, de exemplu, adăugarea de proteaze în probă;

 1. infuziile și/sau injecțiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total, pe o perioadă de 12 ore, cu excepția celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice pentru stabilirea

M3. Dopajul genetic și celular

Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă:

 1. utilizarea de acizi nucleici sau analogi ai acizilor nucleici care pot altera secvențele de genom și/sau expresia genetică prin orice mecanism. Aceasta include, dar nu se limitează la tehnologiile de editare, inactivare și transfer genetic;
 2. utilizarea de celule normale sau celule modificate S6. Stimulente

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice, cu excepția celor din secțiunea S6.A, care sunt substanțe nespecifice.

Substanțele de abuz din această secțiune: cocaina și metilendioximetamfetamina (MDMA/„ecstasy”)

Toate stimulentele, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu: d- și l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.

Stimulentele includ:

 1. stimulente nespecifice
 • adrafinil;
 • amfepramonă;
 • amfetamină;
 • amfetaminil;
 • amifenazol;
 • benfluorex;
 • benzilpiperazină;
 • bromantan;
 • clobenzorex;
 • cocaină;
 • cropropamidă;
 • crotetamidă;
 • fencamină;
 • fenetilină;
 • fenfluramină;
 • fenproporex;
 • fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)];
 • furfenorex;
 • lisdexamfetamină;
 • mefenorex;
 • mefentermină;
 • mesocarb;
 • metamfetamină(d-);
 • p-metilamfetamină;
 • modafinil;
 • norfenfluramină;
 • fendimetrazină;
 • fentermină;
 • prenilamină;

Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică;

 1. stimulente specifice Includ, dar nu se limitează la:
 • 3-metilhexan-2-amine (1,2-dimetilpentilamină);
 • 4-fluorometilfenidat;
 • 4-metilhexan-2-amine (metilhexaneamină);
 • 4-metilpentan-2-amine (1,3-dimetilbutilamină);
 • 5-metilhexan-2-amine (1,4-dimetilpentilamină);
 • benzfetamină;
 • cathină**;
 • cathinonă și analogii săi, de exemplu: mefedrona, metedrona și α-pirolidinovalerofenonă;
 • dimetamfetamină (dimetilamfetamină);
 • efedrină***;
 • epinefrină****(adrenalină);
 • etamivan;
 • etilfenidat;
 • etilamfetamină;
 • etilefrină;
 • famprofazonă;
 • fenbutrazat;
 • fencamfamină;
 • heptaminol;
 • hidrafinil (fluorenol);
 • hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină);
 • izometeptenă;
 • levmetamfetamină;
 • meclofenoxat;
 • metilendioximetamfetamină;
 • metilefedrină***;
 • metilnaftidat [((±)-metil-2-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-2-il) acetat]
 • metilfenidat;
 • niketamidă;
 • norfenefrină;
 • octodrină (1,5-dimetilhezilamină)
 • octopamină;
 • oxilofrină (metilsinefrină);
 • pemolină;
 • pentetrazol;
 • fenetilamină și derivații săi;
 • fenmetrazină;
 • fenprometamină;
 • propilhexedrină;
 • pseudoefedrină*****;
 • selegilină;
 • sibutramină;
 • stricnină;
 • tenamfetamină (metilendioxiamfetamină);
 • tuaminoheptan

și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).

Excepții:

 • clonidină;
 • derivații de imidazolină pentru uz dermatologic, nazal sau oftalmic (de exemplu: brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) și acele stimulente incluse în Programul de monitorizare pentru 2022*.
 • Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol și sinefrină: aceste substanțe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2022 și nu sunt considerate substanțe

** Cathina (d-norpseudoefedrina) și izomerii săi: interziși când concentrația lor în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

*** Efedrina și metilefedrina: interzise atunci când concentrația oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

**** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenți anestezici locali.

***** Pseudoefedrina: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

S7. Narcotice

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Substanțele de abuz din această secțiune: diamorfina (heroina)

Sunt interzise următoarele narcotice, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu: d- și l-, acolo unde este cazul:

 • buprenorfină;
 • dextromoramidă;
 • diamorfină (heroină);
 • fentanil și derivații săi;
 • hidromorfonă;
 • metadonă;
 • morfină;
 • nicomorfină;
 • oxicodonă;
 • oximorfonă;
 • pentazocină;
 • petidină.

S8. Canabinoide

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Substanțele        de      abuz      din      această        secțiune: tetrahidrocanabinol (THC)

Sunt interzise toate canabinoidele naturale și sintetice, de exemplu:

 • din canabis (hașiș, marijuana) și produsele din canabis;
 • tetrahidrocanabinolul natural și sintetic (THC);
 • canabinoidele sintetice care mimează efectele Excepții:
 • canabidiol

S9. Glucocorticoizi

Interzise în competiție

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Toți glucocorticoizii sunt interziși în administrarea injectabilă, orală [inclusiv bucofaringiană (de exemplu: bucală, gingivală, sublinguală)] sau rectală.

Includ, dar nu se limitează la:

 • beclometazonă;
 • betametazonă;
 • budesonid;
 • ciclesonid;
 • cortizon;
 • deflazacort;
 • dexametazonă;
 • flucortolon;
 • flunisolid;
 • fluticazonă;
 • hidrocortizon;
 • metilprednisolon;
 • mometazonă;
 • prednisolon;
 • prednison;
 • triamcinolon acetonidă. Observație:

Alte căi de administrare (inclusiv prin inhalare și locală: dentară — intracanal, dermală, intranazală, oftalmologică și perianală) nu sunt interzise atunci când sunt utilizate cu respectarea dozajelor și a indicațiilor terapeutice aprobate de producător.

P1. Beta-blocante

Interzise în anumite sporturi

Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.

Beta-blocantele sunt interzise doar în competiție în următoarele sporturi, iar acolo unde este menționat (*), și în afara competiției:

 • tir cu arcul (WA)*;
 • automobilism (FIA);
 • biliard (toate disciplinele) (WCBS);
 • darts (WDF);
 • golf (IGF);
 • tir (ISSF, IPC)*;
 • schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe și snowboard halfpipe/big air;
 • sporturi subacvatice (CMAS) în toate subdisciplinele de scufundare, pescuit subacvatic și tir cu

Beta-blocantele includ, dar nu se limitează la:

 • acebutolol;
 • alprenolol;
 • atenolol;
 • betaxolol;
 • bisoprolol;
 • bunolol;
 • carteolol;
 • carvedilol;
 • celiprolol;
 • esmolol;
 • labetalol;
 • metipranolol;
 • metoprolol;
 • nadolol;
 • nebivolol;
 • oxprenolol;
 • pindolol;
 • propranolol;
 • sotalol;
Sursa: ORDIN privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022

Având în vedere art. 7 pct. 14 și art. 20 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

vicepreședintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. — În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2022, în conformitate cu

„Standardul Internațional Lista Interzisă — 2022 al Agenției Mondiale Anti-Doping”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 180/2020 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 21 octombrie 2020.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale Anti-Doping,

Doina Ofelia Melinte

ORDIN privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022 – MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1096/17.XI.2021

Sindicatul Național Sport și Tineret: Substanțe și metode interzise în Sport