„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Stadiul procesului de descentralizare

Notă de informare (iulie 2021)

Descentralizarea intră pe agenda ședinței de Guvern. Astăzi, 14 iulie 2021, pe masa Executivului se regăsește Nota de informare privind stadiul procesului de descentralizare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, sprijină fundamentarea și implementarea politicii de descentralizare a Guvernului.

Una dintre măsurile prevăzute în cadrul Programului de guvernare 2020-2024, Capitolul Administrație Publică, Obiectivul specific I – Mecanisme de guvernare și proces decizional, vizează reluarea și consolidarea procesului de descentralizare a competențelor către administrația publică locală.

Procesul de descentralizare va avea în vedere, ca etape majore, analiza competențelor administrației publice centrale ce pot fi transferate către administrația locală și capacitatea acesteia din urmă de a gestiona noile competențe, precum și corelarea transferului de competențe cu cel al resurselor bugetare, așa încât să fie asigurate resurse suficiente pentru furnizarea serviciilor publice, sprijinirea dezvoltării economice locale și creșterea autonomiei financiare locale.

I. Stadiul din punct de vedere procedural:

1. Prin HG nr. 229/2017 a fost aprobată Strategia generală de descentralizare (SGD). SGD stabilește 7 domenii de interes pretabile la descentralizare:

 • agricultură,
 • cultură,
 • turism,
 • mediu,
 • ape și păduri,
 • sănătate,
 • educație – activități extrașcolare,
 • tineret și sport.

2. În Calendarul etapelor preliminare ale procesului de descentralizare (Anexa nr. 1 la SGD) sunt prevăzute acțiunile și termenele de realizare a acestora, astfel:

 • inventarul actualizat al bunurilor supuse transferului Termen de realizare: 19 iunie 2017 Stadiu: REALIZAT
 • analizele de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare a) pentru toate ministerele care au servicii deconcentrate: Termen de realizare: 19 iulie 2017   b) pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (partea care vizează turismul) care nu are servicii deconcentrate: Termen de realizare: 19 septembrie 2017

3. Au finalizat analiza de impact completă, având concluzii relevante privind oportunitatea descentralizării:

 1. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
 2. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (partea care vizează apele);
 3. Ministerul Tineretului și Sportului;
 4. Ministerul Educației;
 5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

4. După finalizarea analizelor de impact, ministerele trebuie să prezinte în Guvern, prin Memorandum, pentru analiză și aprobare, concluziile si propunerile privind activitățile/competențele propuse pentru descentralizare.

Au elaborat Memorandum următoarele ministere:

 1. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – aprobat în ședința Guvernului din data de 2 august 2018
 2. Ministerul Tineretului și Sportului – aprobat în ședința Guvernului din data de 2 august 2018
 3. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (partea care vizează apele) – aprobat în ședința Guvernului din data de 9 noiembrie 2018
 4. Ministerul Educației – avizat de MDLPA cu observații
 5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizat de MDLPA în octombrie 2020 f. Ministerul Culturii
 6. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (partea care vizează protecția mediului)

5. Ulterior aprobării memorandumurilor, fiecare minister elaborează proiectul de lege sectorial privind descentralizarea competențelor din domeniul de resort.

Au elaborat proiecte de legi de descentralizare:

 1. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) – proiect de lege prin care se descentralizează competențe la nivelul județelor – proiectul Legii Turismului, aprobat în ședința Guvernului României din data de 24 aprilie 2019. Este aprobat de Senat (în data de 23 septembrie 2019) și transmis spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională.
 2. Ministerul Tineretului și Sportului – proiectul de lege sectorială de descentralizare a competențelor a fost elaborat și a fost publicat pe site-ul MTS în proces de dezbatere publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare (04 august 2021).

 

II. Stadiul procesului de descentralizare pe ministere la data de 01.07.2021

 1. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI (MTS) MTS a elaborat proiectul de lege sectorială de descentralizare a competențelor. Proiectul a fost publicat pe site-ul MTS în proces de dezbatere publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare.

….

O situație sintetică privind stadiul procesului de descentralizare se regăsește în Anexa nr. 1 la prezenta notă.

O prezentare a competențelor propuse a fi descentralizate conform SGD se regăsește în Anexa nr. 2.

Anexa II extras

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

1) Obiective SGD:

 1. a) direcțiile județene pentru sport și tineret la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;
 2. b) centrele de agrement la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;
 3. c) casele de cultură ale studenților la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București;
 4. d) cluburile sportive, precum și bazele sportive la nivelul unității administrativ[1]teritoriale pe raza căreia se află.

2) Inventarul bunurilor supuse transferului: DA, a fost elaborat.

3) Analiză de impact: DA, a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 7 privind structura Analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial – HG nr. 139/2008 cu modificările și completările ulterioare.

4) Concluzii Analiză de impact: MTS consideră oportună descentralizarea competențelor propuse prin SGD.

5) Stadiul semnării Memorandumului: MDLPA a avizat favorabil proiectul de Memorandum în luna iunie 2018.

6) Memorandumul a fost aprobat de Guvernul României: DA, în ședința Guvernului României din 2 august 2018.

7) Proiectul de lege: proiectul a fost ridicat pe site-ul MTS în proces de dezbatere publică, în data de 24 iunie 2021, pentru un termen de 30 de zile lucrătoare.

8) Elaborarea de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru serviciile publice care au fost descentralizate: NU.

9) Proiectul de lege: în perioada martie-mai 2021, pe e-mail a fost primită o nouă variantă a proiectului de lege, în vederea formulării unui punct de vedere. În noua variantă a proiectului de lege nu se regăsesc toate competențele propuse a fi descentralizate prin SGD.

NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare (iulie 2021)

Sindicatul Național Sport și Tineret: Stadiul procesului de descentralizare