„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST / PUBLISIND în CDS Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Sportului

Decizii BEX BNS

Blocul Național Sindical și-a stabilit reprezentanții din cadrul ministerelor. La propunerea Federației PUBLISIND, Biroul Executiv BNS a desemnat Sindicatul Național Sport și Tineret pentru Comisia de Dialog Social de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Comisia de Dialog Social Ministerul Sportului. De asemenea, SNST va participa și la ședințele CDS Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Subcomisia Administrație Publică.

  • BNS este confederație reprezentativă la nivel național,
  • Federația PUBLISIND are reprezentativitate la nivel de Administrație publică
  • SNST a obținut reprezentativitatea la nivel de unități

Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial / Lege 62/2011

Art. 120

(1)În cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum şi la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se constituie şi vor funcţiona comisii de dialog social, formate din reprezentanţii administraţiei publice centrale sau locale, reprezentanţii organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional.

(2)Comisiile de dialog social care funcţionează la nivelul ministerelor pot aproba înfiinţarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiilor respective.

(3)Comisiile de dialog social constituite la nivelul judeţelor pot aproba înfiinţarea unor subcomisii de dialog social la nivelul localităţilor din judeţul respectiv. Modalitatea de constituire şi funcţionare a acestor subcomisii se stabileşte de plenul comisiei la nivel judeţean.

Art. 121

Comisiile de dialog social au caracter consultativ şi activitatea lor vizează, în special, următoarele:

a)asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;

b)consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;

c)alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Art. 122

(1)Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 fac parte:

a)reprezentanţi ai ministerelor sau ai respectivelor instituţii publice, numiţi prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituţiei publice;

b)reprezentanţi numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;

c)reprezentanţi numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.

(2)Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

a)prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect;

b)preşedintele consiliului judeţean sau, pentru municipiul Bucureşti, primarul general;

c)câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional;

d)câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional.

(3)Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 123

(1)Preşedinţia comisiilor de dialog social se asigură astfel:

a)la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situaţii speciale – cu acordul partenerilor de dialog social -, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte instituţii publice prevăzute în anexa nr. 1, de către un reprezentant numit de conducătorul instituţiei publice;

b)la nivel teritorial, în baza principiului copreşedinţiei, de către prefect şi preşedintele consiliului judeţean sau, pentru municipiul Bucureşti, de către primarul general.

(2)Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de instituţia publică în cadrul căreia acestea funcţionează.

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST / PUBLISIND în CDS Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Sportului