„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST câștigă procesul la Tribunalul București

Anularea Deciziei de sancționare emisă ilegal de angajator

SNST a fost sesizat de o salariată, membră de sindicat, cu privire la situația abuzivă și ilegală cu care se confrunta la locul de muncă. Sindicatul s-a adresat Tribunalului București cu o cerere de contestaţie a deciziei de sancţionare a colegei noastre, iar instanța a hotărât anularea actului emis ilegal de angajator.

Reprezentantul SNST a arătat instanței faptul că Decizia de sancționare este lovită de nulitate absolută și a descris motivele, inclusiv încălcarea prevederilor art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul muncii. Instanța a reținut că angajatorul s-a rezumat la a menționa: ”motivele de fapt ale sancționării disciplinare îl constituie neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu conform referatului înregistrat … întocmit de superiorul ierarhic direct al salariatei. Însă nu s-a menționat nicio prevedere concretă din fișa postului ori din alte acte interne ori din Codul muncii sau contractul individual/colectiv de muncă, care ar fi fost încălcată prin conduita imputată reclamantei.”

În cadrul relațiilor de muncă, salariatul trebuie să beneficieze în mod efectiv de dreptul la egalitate de șanse și de tratament, demnitate în muncă, securitate și sănătate în muncă prevăzute de Contractul colectiv de muncă și de Codul muncii.

Corelativ, angajatorului îi revine obligația să asigure cadrul general de respectare a dreptului la demnitate al tuturor salariaților, astfel cum stabilesc prevederile CCM.

În concluzie, SNST a solicitat instanței de judecată să constate caracterul vădit nelegal și netemeinic al Deciziei de sancționare disciplinară și să o anuleze în consecință.

SNST susține pe toate căile acțiunile de contestare a deciziilor ilegale date de angajatori. Vă recomandăm să nu acceptați încălcări ale drepturilor și să cereți respectarea prevederilor Legii 53/2003 – Codul muncii / OUG 57/2019 – Codul administrativ, adresați-vă sindicatului în toate situațiile în care sunteți victima unui abuz cu privire la relațiile de muncă.

Înscrieri la următoarele cursuri SNST

  ? Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST câștigă procesul la Tribunalul București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *