„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a intrat în posesia anexelor Protocolului de predare-primire MS/MFTES

SNST a intrat în posesia anexelor Protocolului de predare-primire a personalului și patrimoniului încheiat între Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Inventarul bunurilor imobile (teren + construcție) aflate în domeniul public al statului – domeniul tineret

***

Protocol Case de Cutură ale Studenților

***

Anexa 1 – BTT

***

Anexa 2 – State personal CCS (nu poate fi anonimizat)

***

Anexa 3 – Inventarul bunurilor imobile (teren + construcție) aflate în domeniul public al statului – domeniul tineret

***

Anexa 4 – Lista dosare / personal preluat din MS la MFTES

***

Anexa 5 – Statele de funcții ale CCS / CCSS Tei

***

Anexa 6 – Situații dosare de personal CCS / CCSS Tei

***

Anexa 7 – Situația numărului restant de zile de concediu de odihnă (CCS / CCSS Tei)

***

Anexa 8 – Situaţia centralizată privind proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în care Ministerul Tineretului și Sportului este beneficiar

Rămâne de văzut cum va gestiona MFTES patrimoniul preluat, având în vedere că de-a lungul timpului „MTS nu a acționat ca un bun administrator”, așa cum a constatat CCR. Raportul Curţii de Conturi – „Auditul performanţei administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului”, realizat în perioada februarie 2017 – aprilie 2019, care se referă la perioada 1990-2016, a sintetizat printre altele:

 • „Doar 18,3% din bunurile patrimoniale ale MTS existente la nivelul anului 1990 se mai regăsesc în documente. Ele ar fi trebuit să existe în arhivele diverselor entităţi subordonate MTS, dar cele mai multe au fost casate”.
 • „Pentru majoritatea entităţilor nu a putut fi stabilită situaţia reală a patrimoniului sportiv, respectiv a bazelor sportive, aflată în administrare la nivelul anului 1990″.
 • „Doar 21% dintre entităţile din subordinea MTS au putut prezenta documente privitoare la situaţia bazelor sportive pe care le-au avut sau le au în administrare. Pentru restul de 79% nu au fost identificate documentele pentru întreaga perioada auditată, adică 1990-2016. Inventarele identificate nu oferă o imagine fidelă şi reală a patrimoniului existent, în perioada 1990-2016″.
 • „Înscrieri eronate în evidenţele cadastrale, a dreptului de proprietate/administrare”: baze sportive “aflate în proprietatea statului şi în administrarea unităţilor subordonate MTS figurează în documentele specifice de evidenţă cadastrală şi publicitate imobiliară, având alte entităţi în calitate de proprietari/administratori sau datele înscrise nu corespund realităţii”.
 • „În ceea ce privește bazele sportive nefuncționale, această situație a fost cauzată, în principal, de lipsa fondurilor pentru întreținere și modernizare, precum și de administrarea necorespunzătoare. La nivelul MTS, nu există o politică/strategie/procedură de repunere în funcțiune a bazelor sportive nefuncționale. La cea mai mare parte dintre entitățile auditate nu există o politică de promovare a bazelor sportive în vederea creșterii gradului de ocupare a acestora”.
 • „În lipsa existenței unei strategii cu privire la alocarea sumelor destinate întreținerii/reparației/modernizării bazelor sportive, aceasta s-a efectuat în baza unor criterii eterogene vizând, în principal, necesități circumstanțiale. Există orientarea generală spre efectuarea de cheltuieli cu reparațiile curente, în detrimentul celor cu reparațiile capitale și modernizarea. Cele mai multe acțiuni întreprinse pentru maximizarea veniturilor proprii au fost cele privind închirierea bazelor sportive și a spațiilor anexă”.
 • „Instabilitate la nivel managerial şi modificări frecvente ale modului în care funcţionează MTS.”
 • „Absenţa unei situaţii clare cu privire la provenienţa şi evoluţia bunurilor din patrimoniul MTS.”
 • „Lipsa unei strategii naţionale pentru sport şi pentru administrarea bazelor sportive în special.”
 • „Insuficienţa fondurilor alocate pentru întreţinerea, repararea, modernizarea şi extinderea bazelor sportive.”
 • „Lipsa unei proceduri privitoare la supravegherea menţinerii destinaţiei bazelor sportive.”
 • „Degradarea şi administrarea, ineficienţa sau utilizarea în alte scopuri a unor baze sportive date în folosință gratuită de către MTS.”
 • „Pierderea, în unele cazuri, a unor active din patrimoniul sportiv al MTS ca urmare a inacțiunii sau acțiunii tardive a MTS.”

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a intrat în posesia anexelor Protocolului de predare-primire MS/MFTES