„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la ITM București

CSN Sala Polivalentă București, CCM 2023 - 2025

Inspectoratul Teritorial de Muncă București a confirmat înregistrarea unui nou Contract colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între Complexul Sportiv Național Sala Polivalentă București și Sindicatul Național Sport și Tineret:

Art. 229 din Codul muncii, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, in vederea asigurării păcii sociale”.

Grupa dvs. în ce stadiu este, sunteți protejați prin prevederile CCM la nivel de unitate? A fost obținută / reînnoită reprezentativitatea, aveți demarată procedura negocierii contractului colectiv la nivel de unitate? Stiți care sunt beneficiile / avantajele negocierii colective și semnării unui Contract colectiv de muncă? Negocierile colective au ca scop asigurarea unor drepturi superioare celor din reglementările legale minimale pentru salariații asupra cărora își produc efectele, dar și de a detalia exercitarea unor drepturi și obligații din legislația muncii.

Inaugurat la 10 august 1974, Palatul Sporturilor și Culturii, actualmente Complexul Sportiv National “Sala Polivalentă”, reprezintă prin poziția, dotarea și prin cele 5.300 de locuri cea mai importantă baza sportivă acoperită a Capitalei.

  ?  SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică

SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective la nivelul tuturor unităților din domeniile noastre de activitate, obiectivul propus este acela de a avea CCM în toate grupele. Tot mai mulți colegi din domeniile noastre de activitate se regăsesc în mesajele şi acţiunile noastre şi se alătură echipei, zilnic primim cereri de aderare la organizație.    ? Adeziune online   sau   descarcă Adeziunea

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă la ITM București