„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă

CCS Sibiu / 2022-2024

Casa de cultură a Studenților Sibiu are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, CCM care apără și promovează interesele ambelor părți și are valoare normativă, funcționând ca un cod al muncii valabil doar pentru semnatari. De acum, salariații CCS Sibiu, membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret sunt protejați de Contractul colectiv de muncă, care a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani – 2022/2024.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a transmis astăzi confirmarea înregistrării Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate încheiat între CCS Sibiu și SNST:

Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

După ce SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – CCS Sibiu, a fost transmisă solicitarea de inițiere a negocierilor, a avut loc ședința în care s-au discutat propunerile, au fost semnate documentele și astăzi a fost primită dovada înregistrării documentelor vizate de ITM.

Codul muncii defineşte contractul colectiv la Art. 229:  „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective de muncă la nivelul unităților din Sport și Tineret, obiectivul propus este de a semna CCM-uri pentru toate grupele.

      ? Adeziune online

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: SNST a înregistrat un nou Contract colectiv de muncă