„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Sindicatul obligă ministerul să plătească cheltuieli de judecată

Dosar în Instanță pentru respectarea obligațiilor legale

SNST a primit Sentința civilă nr. 17148/2022 pronunțată de Judecătoria Sectorul 2 București:

Inițial, Curtea de Apel București a dispus prin Decizia civilă nr. 44 pronunțată la data de 13.01.2022 admiterea recursului formulat de SNST și a dispus obligarea Ministerul Sportului la: “soluţionarea în integralitate a cererii reclamantului… și plata către intimat a cheltuielilor de judecată…”

Potrivit dispozițiilor art. 453 din Cod procedură civilă „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. Conform acestor dispoziții, cel care a câștigat procesul și a suportat cheltuieli de judecată are dreptul de a recupera cheltuielile de judecată de la partea care a pierdut procesul.

Astfel, fundamentul suportării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală și despăgubirea integrală a părții câștigătoare, iar pentru acordarea cheltuielilor este necesar ca partea care a câștigat procesul să fi suportat în cursul litigiului anumite cheltuieli (taxa de timbru, onorariu de avocat) pe care să le poată dovedi prin înscrisurile încheiate/emise pentru efectuarea cheltuielilor.

Temeiul juridic al cererii de față este reprezentat de prevederile art. 1349 cod civil privind răspunderea delictuală, după cum s-a reținut în Hotărârea nr. 5138/2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în prezenta cauza fiind îndeplinite condițiile referitoare la fapta ilicită, constând în neachitarea sumelor datorate de pârâta, fapt ce a determinat-o să le solicite pe calea instanței (fapta ilicită), prejudiciu reprezentat de sumele achitate cu titlu onorariu de avocat (prejudiciu), culpa pârâtei care nu a achitat în mod nejustificat sumele datorate la scadență (vinovăția), existând o vădită legătură de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu (legătura de cauzalitate).

Rămâne de văzut dacă ministerul va înțelege să accepte Decizia Instanței sau dacă va căuta noi tertipuri numai pentru a se opune și a trage de timp, ceea ce ar duce la alte cheltuieli nejustificate pentru care cineva va trebui să răspundă până la urmă.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Sindicatul obligă ministerul să plătească cheltuieli de judecată