„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET în audienţă la AVOCATUL POPORULUI

Evenimentele fierbinţi din ultimele zile nu ne pot da motive să ne oprim din activitatea de reprezentare a intereselor membrilor noştri. Urmărim cu atenţie ce se întâmplă în această perioada şi felul în care vor influenţa ultimele schimbări activitatea domeniului nostru, între timp continuăm programul stabilit prin mandatul dat de cei pe care îi apărăm.

La cererea membrilor, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret  a sesizat Instituția Avocatul Poporului, www.avp.ro , referitor la încălcarea drepturilor acestora prin neaplicarea în mod corect de către angajator a dispozițiilor H.G. 1/2017, iar in data de 15.06.2017, SNST a fost invitat la instituţia sesizată pentru a prezenta direct speţa reclamată.

Înţelegând din atribuţiile sale  că “Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice”, am arătat în sesizarea noastră că, deşi conform HG 1/2017  –  “începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”, – membrilor noștri de sindicat, nu le este asigurat prin salariul de bază nivelul de salarizare minim pe economie, ci doar după ce acestuia i se adaugă și sporul de vechime în muncă, spor care în virtutea textelor mai sus enunțate este un adaos ce nu trebuie inclus în bază.

În realitate, este vorba despre un refuz la dreptul de a ne fi respectat salariul minim pe economie, valoarea minimă stabilită cu caracter imperativ la nivelul întregii economii fiind întregit prin includerea sporului de vechime în salariul de bază, diminuarea fiind egală ca și cuantum cu valoarea sporului de vechime.

Se ajunge astfel la situația discriminatorie în care persoane cu vechime considerabilă în muncă, astfel cum se regăsesc membrii SNST, au același nivel de salarizare cu un proaspăt angajat, aflat la primul loc de muncă, deoarece celor cu vechime în muncă, le este asigurat doar aparent salariul minim pe economie, însă fără a se avea în vedere că acest presupus nivel minim include și gradatia aferenta vechimii, care ar trebui, în mod legal, să constituie un adaos la acest plafon minimal.

În concluzie, în Sport şi Tineret există personal care în cadrul aceluiași angajator, are același salariu indiferent de momentul angajării, astfel că angajați cu o vechime chiar și de peste 30 de ani au același salariu cu colegi care au o vechime în muncă de numai câteva luni.

Prin sesizarea noastră, am cerut instituţiei Avocatului poporului să se pronunţe şi aşteptăm un punct de vedere scris faţă de încălcarea acestui drept, în paralel facem şi alte demersuri pentru a înlătura aceste inechităţi.

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Sindicatul Național Sport și Tineret: SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET în audienţă la AVOCATUL POPORULUI