„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Servicii gratuite la stomatolog, psiholog și logoped

Hotărârea 521/2023 și Normele de aplicare

Salariații asigurați la stat pot beneficia începând cu 1 iulie 2023 de o serie de gratuități la serviciile oferite de cabinetele stomatologice, psihologice și de logopedie.

Normele de aplicare ale Hotărîrii Guvernului nr.521/2023 precizează lista decontărilor oferite de stat în cazul în care apelați la un cabinet stomatologic care a încheiat un contract cu o casă de asigurări de sănătate: consultații, tratamente, intervenții chirurgicale, restaurarea sau înlocuirea dinților (tratamente protetice), etc.

Documentul prevede și gratuitățile oferite în cazul serviciilor furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, dar și pentru serviciile din specialitatea psihopedagogie specială – logoped.

În cazurile unor servicii medicale, copiii de până la 18 ani beneficiază de decontarea integrală a sumelor necesare tratamentelor dentare, iar adulților li se decontează între 60 și 100% din acestea. Părinții nu vor plăti nimic nici pentru aparatele ortodontice pentru copii, iar gratuitatea, în acest caz, se aplică și tinerilor de până în 26 de ani, dacă sunt elevi sau studenți și nu au un salariu.

Verificați dacă medicul / cabinetul la care apelați decontează serviciile printr-o casă de asigurări de sănătate. Astfel puteți beneficia de gratuități la tratamentele de care aveți nevoie: obturații, anestezii, extracții sau proteze dentare care pot fi puse gratuit o dată la patru ani și reparația și rebazarea acestora de două ori pe an – Condiţiile acordării pachetului minimal şi pachetului de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară.

De asemenea, serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi fizioterapeuţi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate cu unele dintre specialităţile clinice. Printre acestea sunt și serviciile furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, dar și în specialitatea psihopedagogie specială – logoped.

Hotărârea 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

Hotararea-521-2023

 

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023:

Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521 2023

Sindicatul Național Sport și Tineret: Servicii gratuite la stomatolog, psiholog și logoped