„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Seria workshopurilor #SportCurat a continuat la Brașov

Educație în Anti-Doping / 23 - 25 aprilie

Pe parcursul evenimentului, care s-a desfășurat în perioada 23 – 25 aprilie, s-au constituit grupuri de lucru pentru a aborda subiecte comune, precum sportul curat pentru juniori și evitarea consumului de substanțe dopante – astfel încât să fie identificate instrumentele și metodele de lucru specifice destinate conturării inițiativelor legislative din sport.

SNST, în calitate de partener ANAD, colaborează cu Agenţia Naţională Anti-Doping în vederea promovării și derulării activităților de susținere a sportului curat și de prevenire și combatere a dopajului în sport.

Workshopul a fost susținut de Agenția Națională Anti-Doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Seria workshopurilor #SportCurat a continuat la Brașov