„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Salariile se vor majora de la 1 ianuarie 2020

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020 – click aici: PROIECT LEGE buget de stat 2020

Salariile se vor majora de la 1 ianuarie 2020:

Art. 43. – În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.

Tot de la 1 ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute in anexa IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.  Valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2019, iar incepand cu luna ianuarie 2020,  se mentioneaza in proiect ca “Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate”

Ministerul Tineretului si Sportului va avea alocate credite bugetare de – 569,107 (plus 0,77%). documentul integral aici:  Buget Ministerul Tineretului si Sportului

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Salariile se vor majora de la 1 ianuarie 2020

Share on facebook
Distribuie