„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reprezentativitatea SNST la nivel de unitate

Legea 367/2022 privind dialogul social

SNST continuă demersurile pentru obținerea reprezentativității, în condițiile Legii nr. 367 / 2022 – privind dialogul social, art. 54 și art.55, la nivelul tuturor grupelor din țară. Judecătoria Sector 3 a înregistrat astăzi 8 cereri ale Sindicatului Național Sport și Tineret pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, grupe din București, Satu Mare, Brașov, Vaslui, Mehedinți, Vâlcea și Galați.

La nivel de unitate, conform noilor reglementări legale, sunt reprezentative organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au statut legal de sindicat sau federaţie sindicală;
  2. au independenţă organizatorică şi patrimonială;
  3. numărul de membri ai sindicatului sau, după caz, ai sindicatelor componente ale federaţiei sindicale reprezintă cel puţin 35% din numărul total de angajaţi/lucrători aflaţi într-un raport juridic de muncă sau un raport de serviciu cu unitatea.

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială îşi au sediul.

Pentru a fi considerat reprezentativ la nivel de unitate, sindicatul trebuie să aibă o anumită susținere din partea lucrătorilor din acea unitate. În general, această susținere este măsurată prin numărul de membri ai sindicatului din acea unitate, dar poate fi luată în considerare și o serie de alte factori, cum ar fi nivelul de activitate a sindicatului și capacitatea sa de a-și promova interesele în mod eficient.

În multe țări, există legi care reglementează reprezentativitatea sindicatelor la nivel de unitate și care stabilesc criteriile și procedurile pentru a fi recunoscute ca reprezentative. Aceste legi pot varia de la o țară la alta și pot include, de exemplu, cerințe privind numărul minim de membri ai sindicatului, proceduri pentru organizarea alegerilor și alte cerințe de organizare și transparență.

Cu pași mici, dar siguri, continuăm lupta pentru apărarea drepturilor și intereselor salariaților din domeniile noastre de activitate, iar pentru aceasta, este nevoie sa avem grupe sindicate puternice, pregătite să riposteze și să apere membrii.

Tot mai mulți colegi se regăsesc în mesajele şi acţiunile noastre şi se alătură echipei, zilnic primim cereri de aderare din partea celor care doresc ca împreună să schimbăm lucrurile. Pentru colegii care vor să devină membri SNST, formularul de înscriere poate fi găsit aici:

    ? Adeziune online   sau   descarcă Adeziunea

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

   ? Împrumuturi pentru membri

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reprezentativitatea SNST la nivel de unitate