„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Reorganizare / înființare / tergiversare (de aproape doi ani)

ANS - SNST - MFTES

În urma solicitării sindicatului, astăzi, 11 iulie 2023, a avut loc o întrevedere cu conducerea ANS. Subiectul principal al întâlnirii a fost reorganizarea agenției și a direcțiilor județene pentru sport și tineret / transferul compartimentelor de Tineret către direcțiile județene pentru familie și tineret.

Având în vedere solicitarea ANS nr. 8253 transmisă directorilor executivi în data de 7 iulie 2023, prin care s-a cerut semnarea referatelor de aprobare, statelor de funcții și organigramelor direcțiilor de sport, ținând cont de faptul că procedura conține mai multe nereguli, inclusiv formularea: “Compartimentul Tineret din cadrul DJST (…) se desființează”, organizația noastră a sesizat faptul că Direcțiile Județene pentru Familiei și Tineret nu au fost înființate și există riscul ca personalul Compartimentului de Tineret să nu își mai poată primi salariile / să nu fie preluați o perioadă nedeterminată de timp, până la emiterea Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind repartizarea numărului de posturi pentru fiecare DJFT/DFTMB și până la apariția statelor de funcții și aprobarea structurii organizatorice ale direcțiilor.

De asemenea, SNST a solicitat ca noua conducere ANS să organizeze o ședință cu directorii unităților subordonate, separat, pe domenii de activitate, CSM, DJST, CSN, etc. Sunt mai multe probleme care necesită soluții urgente: restanțe la toate capitolele, nereguli privind plata drepturilor salariale, premieri și multe facturi neplătite.

Tot astăzi a avut loc o ședință cu secretarul general ANS și secretarul general MFTES în care au fost discutate probleme privind reorganizarea DJST-urilor și înființarea DJFT-urilor. În final s-a stabilit că pentru clarificarea tuturor situațiilor și deblocarea procedurilor este nevoie de întrunirea grupului de lucru MFTES – SNST – ANS și acesta va fi convocat în cel mai scurt timp. SNST solicită ca desființarea compartimentelor de Tineret să aibă loc concomitent cu încadrarea personalului în noua structură organizatorică.

În comisia de dialog social, care a avut loc ieri, la asediul MFTES, nu am primit răspunsuri la întrebările cu privire la predarea-primirea personalului din domeniul Tineret / reorganizare / înființare DJFT-uri, nimic despre bugete, tabere / centre de agrement. Au promis că vor reveni cu precizări privind înființarea DJFT-urilor, modalitatea în care a demarat zilele acestea procedura de numire a unor directori executivi pentru Direcțiile Județene pentru Familie și Tineret, criteriile pe baza cărora se va face predarea-preluarea personalului de specialitate, a personalului suport, dar și a patrimoniului compartimentului de Tineret; am cerut răspunsuri și cu privire la salarizare / încadrare / sporuri, măsuri pentru tot personalul din unitățile subordonate.

SNST nu va accepta derapaje de la legislația cu privire la drepturile membrilor noștri și siguranța locurilor de muncă. Urmărim cu atenție cum se va face preluarea posturilor și personalului aferent domeniului tineret și a structurilor suport.

Ministerele au alocat buget 0 (zero) pentru programele și acțiunile de Tineret în ultimii doi ani!

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: Reorganizare / înființare / tergiversare (de aproape doi ani)