„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Răspunsul tardiv al ministerului față de întârzierea salariilor

Plata după 4 zile, informarea după două săptămâni

Ministerul Sportului a răspuns astăzi, 26 ianuarie, la solicitarea SNST cu privire la neplata salariilor în termenul legal, față de neîndeplinirea obligaţiei principale a unui angajator, aceea de plată a salariului, a contraprestaţiei pentru munca îndeplinită de salariat. 

Însă, în adresa trimisă nu se spune nimic despre motivul și temeiul de drept în baza căruia nu au fost achitate până la data de 14.01.2021 drepturile salariale cuvenite personalului încadrat în unitățile subordonate. Nu se face referire la obligația pe care o are ministerul de a vira sumele necesare către unitățile subordonate în termenul legal, avînd în vedere că până la data de 14 ale lunii drepturile salariale trebuie achitate integral tuturor salariaților de către unitățile deconcentrate ale M.S. Prin nevirarea sumelor de către M.S, unitățile sunt în imposibilitate de a plăti personalul.

De fapt, obligația plății drepturilor salariale și data scadenței acesteia a fost stabilită în mod expres prin Contractul colectiv de muncă, care la art. 73 prevede: (3) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. (4) În cadrul grupului de unități, drepturile salariale se achită într-o singură tranșă, cel mai târziu la data de 14 a fiecărei luni pentru luna precedentă”. Această obligație este stabilită în mod expres și prin dispozițiile art. 161 din Codul muncii: ”Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor”, iar art. 166 din același Cod prevede că salariul este achitat ”la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.”

Ministerul nu a arătat motivul pentru care, față de situația întârzierii salariilor, nu a anunțat că vor întârzia plățile și nici câte zile vor fi obligați salariații să aștepte. Nimic nici despre cine se face răspunzător de nerespectarea obligației pe care o avea ministerul în conformitate cu art. 10 din Contractul colectiv de muncă în vigoare: ”să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă, în condiţiile legii.”  Pe scurt, au trecut patru zile de la data primirii până la data la care au înregistrat adresa noastră, a fost trimisă în 14.01.2022 (ziua de salariu) și au înregistrat-o în 18.01.2022. Apoi au avut nevoie de încă opt zile pentru a formula un răspuns prin care ne anunță că s-au achitat salariile cu întârziere.

Dar cel mai grav este faptul că Ministerul Sportului nu spune dacă a identificat cauza, a luat măsuri, are bugetul necesar și nu vor exista alte întârzieri. Conducerea ministerului nu a putut da asigurări concrete cu privire la siguranța plății salariilor la termen pe viitor.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Răspunsul tardiv al ministerului față de întârzierea salariilor