„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Pontaj fictiv la Ministerul Sportului?

Salariați pe care nu i-a văzut nimeni!

În urma mesajelor primite de SNST de la colegii din Ministerul Sportului, s-a aflat că pe statul de plată al instituției figurează persoane care nu se prezintă la serviciu și nu desfășoară niciun fel de activitate. În timp ce restul personalului semnează condicile la venire și la plecare, acești salariați cu statut special, apropiați ai conducerii ministerului, nu au sarcini sau atribuții și nu respectă nicio regulă.

SNST a sesizat instituțiile de control cu privire la faptul că un număr de trei salariați din cadrul aparatului central al Ministerului Sportului sunt pontați, deși absentează nemotivat de la serviciu începând cu data numirii în funcție; acești angajați nu se prezintă la program, nu semnează documentele de prezență, nu desfășoară activitate propriu-zisă și nu sunt văzuți de colegi în incinta instituției.

După răspunsul autorităților, la finalul anchetei, vom anunța numele angajaților vizați de această cercetare disciplinară, care poate avea aspecte penale și pentru cei care au avut cunoștință și au contribuit la tăinuirea ilegalităților privind pontajul fictiv (pontaje lunare, state de plată, condici de prezență, fișe de prezență colective, rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, precum și alte documente justificative). Mai jos, o parte dintre solicitările transmise instituțiilor de control:

  1. În urma verificărilor cu privire la activitatea celor trei persoane menționate, vă solicităm să constatați nelegalitatea încasării remunerațiilor pentru perioada indicată;
  2. Să dispuneți recuperarea sumelor atribuite cu titlu de salariu, indemnizație de hrană, vouchere de vacanță și premieri, în mod nelegal, salariaților menționați mai sus, care nu s-au prezentat la locul de muncă, nu au semnat condica de prezență și nu au desfășurat activitățile specifice funcțiilor ocupate;
  3. În măsura în care, în urma verificărilor se va constata că superiorii ierarhici ai acestor persoane au avut cunoștință și au tolerat lipsa desfășurării activității de către personalul menționat, vă solicităm să dispuneți măsurile legale și sesizarea instituțiilor cu atribuții în domeniu;
  4. Pontarea nelegală a prezenței salariaților, fără ca aceștia să fi venit la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care erau obligați prin contract, precum și acordarea remunerației în mod nelegal, fie de către conducătorul instituției, fie de către persoanele însărcinate în acest sens, constituie infracțiunile de abuz în serviciu și fals intelectual, prevăzute de art. 297 și de art. 321 din Codul penal și pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani, respectiv de la 1 la 5 ani.

În măsura în care unele persoane din minister vor încerca să acopere lipsa de activitate a angajaților cercetați, precum și celelalte nereguli semnalate, aceștia riscă răspunderea penală pentru faptele săvârșite. De asemenea, orice persoană care, direct sau indirect, va încerca determinarea celorlalți funcționari, inclusiv a subordonaților și/sau va colabora cu aceștia să falsifice anumite înscrisuri pentru a crea aparența de legalitate a acordării remunerațiilor respective și a desfășurării activității specifice funcției de către aceștia se va face vinovată de infracțiunea de instigare/complicitate la abuz în serviciu și la fals intelectual.

Pe internet sunt mai multe cazuri asemănătoare: Comunicat D.N.A. nr. 344/VIII/3 din 27 aprilie 2021

Din momentul în care primești informații despre o posibilă ilegalitate ai obligația de a sesiza autoritățile, altfel se poate considera tăinuire și suporți consecințele. Nu poate fi acceptat ca unii angajați plătiți din banii publici să nu fie trași la răspundere pentru faptul că în ultimii doi ani nu s-au prezentat la muncă, nu au semnat condica de prezență și nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, cauzând astfel prejudicii grave bugetului alocat fondului de salarii.

Nu pot fi acceptate abaterile grave pe care le săvârșesc unii salariați, apropiați ai conducerii Ministerului Sportului, prin neprezentarea la locul de muncă și nedesfășurarea activităților  specifice funcțiilor, având în vedere în special faptul că instituția este în blocaj tocmai din lipsă de personal. Ministerul nu mai răspunde la telefoane, e-mailuri sau întrebări ale colegilor din subordonate și federații, motivând că nu are personal, iar noi ne mirăm că la “MTS” nu mai găsim soluții la nimic, reorganizarea nu se mai face, nu se transmit bugete, salariile întârzie, activitățile și programele sunt blocate, iar premierile pentru performanță sunt suspendate.

Echipa SNST
.
*Devenim prioritate prin atitudine!
.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Pontaj fictiv la Ministerul Sportului?