„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Munca la domiciliu / telemunca – ghid privind desfășurarea activității

Program de muncă individualizat

Având în vedere Hotărârea CNSU nr. 52/5.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost elaborat un ghid menit să îndrume angajatorii care își vor desfășura activitatea în regim de muncă la domiciliu/telemuncă sau prin aplicarea unui program individualizat de muncă.

Ghidul vine în sprijinul angajatorilor și conține explicații privind aplicarea și modalitatea de înregistrare în registrul general de evidență a salariaților în conformitate cu prevederile H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, a situațiilor în care activitatea se desfășoară prin:
 • stabilirea unor programe individualizate de muncă;
 • munca la domiciliu;
 • telemuncă.
În implementarea acestor prevederi, angajatorii trebuie să aibă în vedere aplicarea tuturor măsurilor necesare respectării regulilor de diminuare a riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2 pentru aceste categorii de lucrători.
GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ / PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCĂ                A.        STABILIREA UNOR PROGRAME INDIVIDUALIZATE DE MUNCĂ- prin decizie unilaterală a angajatorului, astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră. Acest fapt implică doar modificarea programului de lucru, nu a unei clauze din contractul individual de muncă și, prin urmare, nu se transmite în Registrul General de Evidență  a Salariaților.               B.        MUNCA LA DOMICILIU
 • pe durata stării de alertă angajatorii pot dispune, prin decizie, munca la domiciliu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • decizia va conține, pe lângă elementele generale, și pe cele prevăzute de art. 109 din Codul muncii:
  • faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
  • perioada pentru care se aplică această măsură;
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
 • transmiterea în sistemul informatic privind Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES/REVISAL) se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților. 
               I.          Înregistrarea și transmiterea contractului de muncă la domiciliu                1.1       Înregistrarea unui contract nou de muncă la domiciliu 1.2. Modificarea în REGES/REVISAL a unui contract individual de muncă aflat în derulare, în contract de muncă la domiciliu.Modificarea în REGES/REVISAL a contractului individual de muncă aflat în derulare se realizează prin funcționalitatea Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca în Contract de munca la domiciliu și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – modificat în  contract de muncă la domiciliu – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se modifică contractul individual de muncă se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.Generarea registrului corespunzător adăugării contractului de muncă la domiciliu/modificării contractului individual de muncă și transmiterea acestuia se realizează anterior începerii activității, respectiv intrării în vigoare a deciziei de modificare a contractului individual de muncă. II. Înregistrarea și transmiterea încetării desfășurării muncii la domiciliu Încetarea desfășurării muncii la domiciliu se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract de munca la domiciliu în Contract individual de munca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică încetarea muncii la domiciliu se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.               C.         MUNCA ÎN REGIM DE TELEMUNCĂ
 • pe durata stării de alertă angajatorii dispun, prin decizie, munca în regim de telemuncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • se poate utiliza doar pentru activitățile care presupun folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • decizia va conține, pe lângă elementele generale, și următoarele elemente prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă:
 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sanatatii în muncă;
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, dupa caz;
 • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, în materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • condițiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
 • transmiterea în REGES/REVISAL se va efectua în conformitate cu prevederile H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților, după cum urmează: 
I. Înregistrarea și transmiterea clauzei de TELEMUNCĂ 1.1. Înregistrarea unui contract nou cu clauză de telemuncăContractul individual de muncă cu clauză de telemuncă se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Inregistrare contract: în ecranul Tip contract din cadrul interfeței corespunzătoare operațiunii de Adaugare contract, se selectează, pentru atributul Tip contract, valoarea Contract individual de munca cu clauza de telemunca.Restul atributelor contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului (număr, dată încheiere, începere activitate, ocupație etc), salariu, sporuri și indemnizații și data la care produce efecte se completează în același mod utilizat pentru contractul individual de muncă.Data la care produce efecte se va completa cu data de începere a activității în cadrul contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă.1.2. Modificarea în REGES/REVISAL a unui contract individual de muncă aflat în derulare în contract individual de muncă cu clauză de telemuncăÎn cazul în care se emite o decizie de modificare a contractului individual de muncă aflat în derulare în contract individual de muncă cu clauză de telemuncă, în REGES/REVISAL, prin funcționalitatea Modificare contract, se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca în Contract individual de munca cu clauza de telemunca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – modificat în  contract individual de muncă cu clauză de telemuncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri indemnizații.Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică clauza de telemuncă, se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.Generarea registrului corespunzător adăugării contractului individual de muncă cu clauză de telemuncă/modificării contractului individual de muncă și transmiterea acestuia se realizează anterior începerii activității, respectiv intrării în vigoare a deciziei de modificare a contractului individual de muncă. II. Înregistrarea și transmiterea în REGES/REVISAL a încetării clauzei de telemuncă Încetarea clauzei de telemuncă se înregistrează în REGES/REVISAL prin utilizarea funcționalității Modificare contract: se operează modificarea valorii Tip contract din Contract individual de munca cu clauza de telemunca în Contract individual de munca și, dacă este necesar, a altor atribute ale contractului individual de muncă – privind tipul de normă, durată, detaliile contractului, salariu, sporuri și indemnizații.Înregistrarea în REGES/REVISAL a datei de la care se aplică încetarea clauzei de telemuncă se realizează prin completarea câmpului Data la care produce efecte.IMPORTANT!În sistemul REGES/REVISAL, intervalul de timp în care se aplică clauza de telemuncă este determinat de datele calendaristice care sunt completate în câmpul Data la care produce efecte pentru înregistrarea, respectiv  încetarea clauzei de telemuncă. În consecință, se recomandă acordarea unei atenții deosebite completării corecte a acestor informații. Sursa: Inspecția Muncii.Descarcă ghidul.  

 

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Munca la domiciliu / telemunca – ghid privind desfășurarea activității