„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS și DJST obligate să facă egalizarea!

Curtea de Apel Suceava - Hotărâre definitivă

”Obligă pârâţii să emită decizie/ordin de egalizare a salariilor de bază ale reclamanţilor la nivelul maxim aflat în plată.”

SNST continuă să ceară în instanță îndreptarea situațiilor inechitabile sesizate de membrii organizației. Cu toate că în unele cazuri în care ne-am adresat instanțelor de judecată cu cereri privind drepturile salariale am suspectat existența unor imixtiuni în actul de justiție și intervenții de la cel mai înalt nivel, am continuat să insistăm pentru înlăturarea inechităților, trecând peste toate piedicile și încercările sistemului de a ne opri. Un exemplu în acest sens este următorul document – Directivă a Ministrului Justiției – CLICK AICI.

După mai multe încercări făcute de-a lungul a trei ani, nenumărate documente suplimentare, termene și amânări repetate, s-a făcut dreptate în speța semnalată de noi, în dosarul nr.2399/40/2018 / Tribunalul Botoșani, cu recurs la Curtea de Apel Suceava: 

Solutia pe scurt: Admite recursul. Casează în parte sentinţa atacată şi în rejudecare: Admite în parte cererea. Obligă pârâţii să emită decizie/ordin de egalizare a salariilor de bază ale reclamanţilor la nivelul maxim aflat în plată pentru funcţii similare din cadrul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu plata diferenţei drepturilor băneşti corespunzătoare, calculate începând cu data de 21.12.2016, la care se adaugă dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la data plăţii efective şi actualizarea cu indicele de inflaţie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate care nu sunt contrare prezentei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

De foarte multe ori suntem puși în ipostaza dificilă de a explica membrilor de sindicat de ce acțiunile promovate în instanță, având ca obiect drepturi bănești, sunt pierdute și asta pentru că de multe ori, dosare care au același obiect, aceeași motivare și același temei sunt interpretare diferit. Am arătat că acest lucru nu este cauzat doar de modul de interpretare al judecătorului și nici de alte chestiuni ce țin de esența justiției, ci mai degrabă de „cât costă statul” dacă acel proces va fi câștigat.

Suntem siguri că există angajatori care înțeleg acțiunile noastre în instanță ca pe instrumente de corectare a problemelor din salarizare, dincolo de presiunea unor puncte de vedere emise de MTS / M.Muncii / M.Justiției care nu au, de fapt, niciun temei juridic. Cu toate “directivele” primite, avem convingerea că există și judecătorii onești care vor soluționa corect, imparțial și fără a da curs acestor „recomandări” menite să afecteze independența justiției. Dovada existenței acestor magistrați drepți este faptul că tribunalele constată tot mai des că oamenii au dreptate și, în cele mai multe cazuri, se pronunță în favoarea salariaților: “Obligă pârâta la calcularea și la plata …. , pentru personalul …. , începând cu data de …. , și pentru viitor, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală.”

Sindicatul Național Sport și Tineret va reveni cu o nouă cerere către Ministerul Tineretului și Sportului pentru a iniția un proiect legislativ prin care să se facă egalizarea la nivel maxim a tuturor salariilor din Sport și Tineret, evitându-se astfel costurile acțiunilor în instanță și totodată pentru a arăta sprijin celor din subordinea sa prin respectarea drepturilor acestora.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS și DJST obligate să facă egalizarea!