„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

MTS a trimis Corpul de control

Discutăm, dar fără să fiți asistați de sindicat!

În a 9-a zi de protest, colectivul Sălii Polivalente din București a fost vizitat de Corpul de control al ministrului tineretului și sportului. Deși i-am așteptat cu gânduri bune, deschiși către soluționarea conflictului și reluarea activităților în bune condiții, am fost dezamăgiți de la primele schimburi de replici cu cei veniți în control. Delegația venită de la MTS a spus că dorește să discute cu salariații pe rând, adică să îi bage într-un birou pe fiecare și să îi interogheze separat. Protestatarii și-au menținut poziția de a participa numai la discuții comune, cu totul grupul și fără să accepte să fie dispersați.

Dincolo de ancheta privind cele reclamate de salariați, brigada celor de la minister avea de gând să facă și un control intern pe alte două teme cu care veniseră la pachet. Fără să le pese de gravitatea lucrurilor reclamate, fără să țină cont de faptul că la Polivalentă a murit un coleg și că este acuzat directorul adjunct Clinceanu Ștefan de această nenorocire, cei 3 de la MTS au venit puși pe fapte mari.

Totul a degenerat când au spus că nu acceptă prezența reprezentantului sindicatului la discuții. Adică peste tot în lume salariații au dreptul de a fi asistați de sindicatul din care fac parte, dar satrapii trimiși de MTS au cerut ca discuțiile cu angajații care reclamă că au fost hărțuiți la locul de muncă să se poarte fără sindicat. Asta a făcut ca toată lumea să părasească sala, iar cei trei au rămas să își pună întrebări unul altuia.

În prezent, Corpul de control al ministrului tineretului și sportului este compus din persoane renumite pentru obediența de care dau dovadă și de tertipurile la care recurg pe parcursul controalelor. Sunt niște oameni adunați de pe unde s-a putut, personaje fără CV, fără experiență în Sport și Tineret și fără minime cunoștințe de administrație. Adrian Pătru – detașat din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti în cadrul Direcției Comunicare a fost numit direct șef al Corpului de Control al Ministrului deși nu are calificare de specialitate și nu cunoaște particularitățile Ministerului Tineretului și Sportului, mai ales problemele din sport.

Nu sunt de neglijat controalele desfășurate de acesta la Federația Română de Sport Columbofil, Federația Română de Arte Marțiale de Contact, Clubul Sportiv Olimpia București, Complexul Studențesc Tei, Clubul Sportiv Municipal Mureșul Târgu Mureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș și zilele trceute la Federația Română de Ciclism. De văzut rapoartele întocmite de acesta în urma controalelor și măsurile recomandate…
Tot el s-a implicat și va putea fi acuzat de tergiversarea prezentării spre aprobare a unor rapoarte de control, un caz concret fiind raportul de control de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Râmnicu Vâlcea unde au fost analizate încălcările HG prin care s-au dispus transferul din administrarea MTS în administrarea Consiliului Local a Stadionului 1 Mai – Zăvoi, a Arenelor Traian și a Sălii Sporturilor.

În ultimul an, MTS-ul a dus o adevărată campanie de eliminarea și/sau îndepărtare din cadrul Corpului de control al ministrului a persoanelor care cunoșteau particularitățile din sport și administrație, cazul lui Gabriel Arthur Zelinschi și Flaviu Butnaru. În prezent se apelează la detașați în loc să se apeleze la titularii de post cu specializare în sport. Componența Corpului de control este următoarea: titular – Lucian Vulpoiu; detașați: Adrian Pătru – șef birou, Florin Simbotin, George Croitorescu și Adrian Vlăsceanu aduși de la ANAF.

Multe subiecte sunt pierdute prin sertarele CCM, așa este cazul în domeniul administrativ, unde a fost neglijat și ignorat complet raportul făcut de Corpul de Control care scotea la suprafață datoria istorică a Loteriei Române față de mișcarea sportivă din România (cele aproximativ 6 miliarde de euro datorate de CNLR către MTS, prin efectul legii). Apoi inițiativa actuală de descentralizare în Sport și Tineret și renunțarea la DJST-uri, transferarea lor la autoritățile locale. La fel de importantă este încercarea de desființare a CNFPA – SNA. Se încearcă închiderea acestei unități de specializare a antrenorilor.

Le reamintim celor de la Corpul de control al ministrului tineretului și sportului care sunt atribuțiile, cu ce ar trebui să se ocupe atunci când își uită obiectul muncii:

ATRIBUŢII
(1) Corpul de control al ministrului verifică respectarea prevederilor legale, regulamentare şi procedurale, precum şi modul de utilizare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale. în cadrul structurilor din cadrul şi din subordinea ministerului.
(2)  Corpul de control al ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1.  în vederea realizării funcţiei sale. controlează şi urmăreşte activitatea structurilor din cadrul si din subordinea ministerului, precum şi dacă activitatea acestora se desfăşoară cu respectarea obligaţiilor impuse de lege, regulamente şi proceduri;
2.  urmăreşte îmbunătăţirea modalităţilor de efectuare şi corelare a activităţilor de control pentru a se evita paralelismele şi creşterea exigenţei şi responsabilităţii în actul de control;
3.   acordă sprijin şi colaborează cu celelalte entităţi care desfăşoară activităţi de control prin desfăşurarea de acţiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entităţilor vizate a crescut funcţia preventivă a controlului bugetar, financiar şi fiscal şi a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată şi munca la negru;
4.  verifică modul în care fiecare entitate vizată primeşte, expediază, înregistrează şi arhivează documentaţia, modul în care se respectă prevederile legale şi dacă operaţiunile sunt consemnate şi transpuse veridic în documente şi acte, pentru a se asigura continuitatea activităţii;
5.  verifică modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor cu implicaţii financiare, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii acestora de la nivelul tuturor unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
6.  analizează abaterile de la proceduri, circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniţia acţiuni de formalizare, legiferare;
7.   monitorizează şi controlează modul in care se elaborează şi se asigură transparenţa raportărilor periodice prezentate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către instituţiile şi entităţile publice subordonate;
8.    exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al ministerului;
9.   elaborează normele metodologice specifice activităţii de control aplicabile şi unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
10.urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;
11.coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control la nivelul instituţiilor publice subordonate a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii dc control;
12. elaborează proiectul planului anual de control şi avizează proiectele planurilor anuale de control ale unităţilor subordonate sau coordonate de Ministerului Tineretului şi Sportului;
13.verifică modul de respectare a procedurilor privind achiziţiile publice la nivelul tuturor unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
14. propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează ministrului sau. după caz. ministerelor de resort, şi transmite, când se impune, sesizări către instituţiile abilitate ale statului;
(3) In derularea acţiunilor de control, corpul dc contol poate solicita Informaţii sau documente, în original sau xerocopie. structurilor verificate din cadrul şi din subordinea ministrului; acestea au obligaţia de a transmite documentele şi informaţiile deîndată sau la termenele stabilite.
(4) Prin ordin al ministrului se pot constitui comisii de control formate din experţi din cadrul Ministerului Tinerelului şi Sportului.
Art.51. Corpul de control al ministrului este direcl subordonat Ministrului Tineretului şi Sportului.

Deși au atribuții clare, care ar trebui să ajute activitatea din domeniu, lucrurile stau exact pe dos. Au fost aduși fără să înțeleagă ce rol au în acest Corp de control. Nici măcar nu îi poți numi lipitori de afișe pentru că toți cei care au lipit afișe sunt în slujba unui partid care îi recompensează cu funcții după câștigarea alegerilor. Ori debusolații aceștia au lipit afișe pentru un partid și acum s-au trezit că ascultă ordinele și se compromit pentru interesele meschine ale unor șefi din alte partide. Dacă îi întreabă cineva nici lor nu le este clar pe cine slujesc, ale cărui interese de partid sunt adepți și pentru cine se compromit într-o mocirlă care nu este a lor.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: MTS a trimis Corpul de control