„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ministerul Sportului a abandonat PNRR

Incompetență, dezinteres sau rea intenție?

Zilele trecute, Comisia Europeană a aprobat o evaluare preliminară pozitivă a primei cereri de plată a României, în valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub formă de granturi şi 0,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi, în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR)

Ministerul Tineretului și Sportului anunța la începutul anului 2021 că lucrează la dosarul prin care va solicita finanțare în domeniul său de activitate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Comunicatele publice privind sumele alocate / granturile pentru Tineret și Sport spuneau că acestea se ridică la 300 milioane de euro în total.

România a solicitat o alocare de 300 de milioane de euro

pentru Sport și Tineret, prin PNRR

Inițial a avut loc o reuniune a grupului de lucru MTS/PNRR care a identificat soluțiile de finanțare în domeniu. La următoarea ședință au fost invitați reprezentanții Comisiei pentru Educație, Promovare și Dezvoltare, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților și Senat, precum și reprezentanții Institutului Național pentru Cercetare în Sport. Apoi a avut loc o întrevedere la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu scopul de a prezenta reformele propuse de MTS în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pe partea de tineret și sport. La finalul întâlnirii, MIPE a oferit asigurări cu privire la faptul că Tineretul și Sportul vor fi incluse în proiectele finanțate prin PNRR.

Ministerul Sportului nu vrea sau nu poate

să prezinte dosarul / documentele prin care a solicitat finanțarea

Ministerul Sportului nu a mai comunicat nimic oficial pe acest subiect și, având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, conform cărora MS nu a reușit să prezinte un proiect coerent și a fost respinsă cererea de finanțare prin PNRR, SNST a solicitat precizări privind stadiul în care se află acest dosar PNRR. Până la această data, conducerea ministerului nu a reușit să formuleze răspunsul cu privire la:

 • Proiectele pentru domeniul Sport inițiate și depuse de Ministerul Tineretului și Sportului prin PNRR, fondurile totale solicitate și nota de fundamentare aferentă,
 • Proiectele pentru domeniul Tineret inițiate și depuse de Ministerul Tineretului și Sportului prin PNRR, fondurile totale solicitate și nota de fundamentare aferentă,
 • Unitățile subordonate și federațiile sportive care au accesat PNRR sau care au demarat procedura, fondurile vizate de acestea și programele pentru Sport, Tineret și Infrastructură înregistrate de acestea,
 • Comisia desemnată de Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021 pentru identificarea unor soluții de finanțare în domeniul Sportului prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Ordinul ministrului tineretului și sportului de numire a membrilor acestei comisii,
 • Comisia desemnată de Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021 pentru identificarea unor soluții de finanțare în domeniul Tineretului prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Ordinul ministrului tineretului și sportului de numire a membrilor acestei comisii,
 • Componența Comisiei tehnico-economice de avizare a proiectelor finanțate din fonduri europene / nerambursabile, de la nivelul Ministerului Sportului.

MTS nu a reușit să obțină nimic prin PNRR

pentru implementarea măsurilor de investiții și reforme

*Planul Național de Relansare și Reziliență este structurat pe mai mulți piloni:

 • Pilonul I – Tranziția verde – ar trebui să fie sprijinită prin reforme și investiții în tehnologii și capacități verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară;
 • Pilonul II – Transformare digitală -presupune promovarea digitalizării serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de centre de inovare digitală, precum și de soluții digitale deschise.
 • Pilonul III – Creștere inteligentă – Beneficiind și de fondurile alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și de cele din Politica de Coeziune, redresarea economică a României va fi rapidă, nivelul economic din 2019 urmând a fi atins în primul trimestru din 2022;
 • Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială – Coeziunea socială și teritorială urmăreşte reducerea disparităților existente de la nivel local, regional și național, inclusiv între urban și rural, dar și prin raportare la celelalte state membre;
 • Pilonul V – Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională;
 • Pilonul VI – Politici pentru generația următoare, copii și tineri.
 • Reformele și investițiile în următoarea generație, copii și tineri, sunt esențiale pentru a promova educația și competențele, inclusiv competențele digitale, actualizarea competențelor, reconversia profesională și recalificarea forței de muncă active, programele de integrare pentru șomeri, politicile de investiții în accesul și oportunitățile oferite copiilor și tinerilor în materie de educație, sănătate, nutriție, locuri de muncă și locuințe, precum și politicile care reduc decalajul dintre generații în conformitate cu obiectivele garanției pentru copii și ale garanției pentru tineret. Respectivele acțiuni ar trebui să asigure că următoarea generație de europeni nu va fi afectată permanent de impactul crizei provocate de COVID-19 și că decalajul dintre generații nu se va adânci și mai mult.

Incompetență, dezinteres

sau rea intenție?

Sursele SNST arată că actuala conducere a Ministerului Sportului nu a fost în măsură să redacteze un document  care să îndeplinească cerințele PNRR, mai grav este că au abandonat proiectul. Este știut faptul că PNRR nu se respinge, principiul pe baza căruia a fost construit oferă posibilitatea de a reveni, de a modifica și completa documentele până îndeplinesc toate condițiile.

S-au cerut modificări și precizări cu privire la: explicații suplimentare pentru fiecare investiție în parte, nu grupate; corectarea numelor pentru diferite investiții; indicarea unor studii pe baza cărora au fost stabilite costurile, furnizarea unor informații suplimentare privind prețurile estimate.

Așadar, problema nu este faptul că acest plan pentru Tineret și Sport a fost făcut pe genunchi, pe repede-nainte, și a fost întors, vrem să aflăm de ce a renunțat ministerul, de ce nu a revenit cu un nou document completat și corectat? Nu sunt interesați de redresarea domeniului, nu avem nevoie de investiții în Sport sau a fost mai ușor să arunce proiectul într-un sertar ca și cum nici nu ar fi existat? Insistăm până vom obține documentele, vrem să aflăm în ce stadiu se află proiectul și cine a hotărât să fie închis subiectul și trecut la secret.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ministerul Sportului a abandonat PNRR