„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Măsurile de organizare a activităţii în școli, licee și universități, valabile de luni, 4 octombrie

Ordinul comun M.Educației / M.Sănătății

Ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii au reglementat prin Ordin comun procedura și măsurile obligatorii privind  prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învățământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial, Partea I, numărul 942 din 01.10.2021.

Extrase:
– Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă /unitate de învățământ/conexă.
– Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
– Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ.
– Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unitățile de  învățământ special are obligaţia să poarte mască de protectie în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.
– Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică.
– Pentru pregătirea unităților de învățământ/ conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

  1. organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minim 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;
  2. stabilirea circuitelor funcţionale;
  3. organizarea spaţiilor de recreere;
  4. evaluarea necesarului de resurse umane;
  5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
  6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

– Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se  dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

– La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

– Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi  de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat  negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.

– Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau Rt-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.

– Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII,  vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv,  pot continua cursurile cu prezența fizică.

– DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide impreuna cu  conducerea unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

– La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.
– Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:

  1. cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
  2. cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
  3. cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele.

– Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată  va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, precum și ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Ordin pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Ordin comun ME 5.338_2021 + MS 1.082_2021aprobare masuri organizare activitati scoli SARS-CoV-19

Sindicatul Național Sport și Tineret: Măsurile de organizare a activităţii în școli, licee și universități, valabile de luni, 4 octombrie