„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Locurile noastre de muncă: răspunsuri oficiale, nu zvonuri și incertitudine!

În urma întrebărilor primite de la membri, SNST a solicitat unele informații din partea MTS, în privința procesului de descentralizare dar și referitor la acțiunile întreprinse pentru ca  angajații ce au slujit de o viață MTS-ul, să nu aibă de suferit. Mai jos sunt unele întrebări considerate ca fiind cele mai presante:

– Conform Art.76, pct (1), a) din OUG nr.57/2019, MTS trebuie să  elaboreze o strategie generală de descentralizare. Vă rugăm să ne informați dacă ați elaborat o astfel de strategie și când o veți aduce la cunoștința angajaților din sistem?

– În baza Memorandumului cu măsurile privind continuarea procesului de descentralizare, MTS se află în stadiul în care trebuie să facă public un Proiect de lege sectorial privind descentralizarea. Vă solicităm să ne comunicați când veți face public acest proiect de lege, de importantă capitală pentru angajații din subordinea dumneavoastră?

– Care sunt măsurile concrete pe care le veți lua, ca strategie privind descentralizarea, pentru a proteja locurile de muncă ale angajaților din cadrul structurilor deconcentrate (direcții, cluburi, case de cultură și centre de agrement) în momentul trecerii la administrațiile publice locale?

– Conform Art.76, pct (1), d) din OUG nr.57/2019, MTS trebuie să realizeze o analiză de impact a transferului de competențe iar conform Memorandumului aceasta a și fost realizată. Când veți face publică analiza de impact realizată de minister?

– Tot în conformitate cu Art.76, pct (2)din OUG nr.57/2019, în toate etapele procesului de transfer de competenţe, aşa cum sunt prevăzute la alin. (1), este obligatorie consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale (Exemplu: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România etc). Ați avut astfel de consultări până în prezent cu astfel de structuri și care sunt concluziile acestor consultări? Ați invitat și sindicatul să participe la consultări?

– Câte documente de informare privind Descentralizarea ați transmis la structurile deconcentrate din județe și din capitală (direcții și cluburi)?

– Ați stabilit standardele de calitate (împreună cu cele de cost, pe care trebuie să le stabiliți cf. OUG nr.57/2019) în baza cărora se face descentralizarea, astfel încât acestea să impună un cadru controlat de preluare de către administrațiile publice locale a personalului și patrimoniului deținut în prezent de MTS?

– Ne puteți comunica dacă au fost demarate acțiuni de pregătire a descentralizării la nivelul județelor și a celorlalte structuri descentralizate de sport și tineret?

– După descentralizare, care va fi rolul MTS în coordonarea politicilor publice de sport și tineret (vom avea politică națională sau vom avea 42 de politici publice la nivel de județe)?

– După descentralizare, sportivii și tinerii vor mai avea acces la tarife preferențiale în bazele actuale ale MTS/DJST dacă majoritatea bazelor și centrelor de agrement sunt preluate de administrațiile publice locale?

– După aprobarea  transmiterii imobilelor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public local și în administrarea Consiliilor județene, Ministerul Tineretului și Sportului va verifica și controla modul de folosire al imobilelor transmise, în conformitate cu destinația acestora, având în vedere ca scopul transmiterii imobilelor îl reprezintă dezvoltarea activităților de tineret și sport, precum și furnizarea unor servicii publice de interes local privind tineretul și sportul, în condițiile legii?

Adresa completă trimisă către MTS click aici: Adresa SNST – MTS – descentralizare

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS

 

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Locurile noastre de muncă: răspunsuri oficiale, nu zvonuri și incertitudine!