„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întrevedere MFTES – SNST/BNS

Dialog social la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Marți, 3 mai, a avut loc o întrevedere SNST – MFTES, la sediul Guvernului. Ministerul a fost reprezentat de ministru, secretarii de stat, secretarul general, directorul general și consilieri, iar din partea sindicală au participat președintele confederației și președintele sindicatului.
.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute subiectele și urgențele generale, dar am arătat și aspecte punctuale, așa cum ne-au fost semnalate de grupele teritoriale. Am discutat despre: procesul de predare – preluare a personalului și a patrimoniului, statele de funcții, bugetul alocat subordonatelor, salarizarea și drepturile restante.
.
Conducerea MFTES acționează pentru rezolvarea inechităților salariale semnalate. De asemenea, există interes în ceea ce privește structura organizatorică / numărul numărul total de posturi aprobat prin HG nr.197/2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București. Sindicatul a solicitat soluții pentru problemele legate de numărul de posturi, dar și pentru cazurile în care se contestă deciziile de transfer de la Sport la Tineret. Ministerul are în vedere respectarea condițiilor legale de funcționare în ceea privește numărul de minim 15 funcții de execuție pe care trebuie să îl aibă o direcție.
.
Am cerut urgentarea alocării bugetelor necesare acțiunilor culturale și de tineret, având în vedere că programele și activitățile de tineret sunt blocate de la începutul anului din lipsa banilor. Este nevoie de buget pentru actiuni culturale, întrucat avem evenimente, festivaluri și nu avem bani să le organizăm. De asemenea, este nevoie de buget pentru bunuri si servicii și deblocarea bugetelor de venituri proprii. Așteptăm răspunsuri și în ceea ce privește organizarea taberelor studentești, până la această data nu știm ce să le răspundem studenților care întreabă despre aceste programe. Am cerut precizări cu privire la modificările filelor de buget și la scoaterea posturilor la concurs. S-a discutat și despre stabilirea criteriilor pentru transfer. Procesul de predare/preluare a personalului și a patrimoniului aferent domeniului Tineret trebuie să se facă pe baza unor condiții clare, bazate pe necesitățile din teritoriu.
.
Am solicitat convocarea Comisiei de dialog social MFTES și înființarea grupului de lucru minister / sindicat. În cadrul acestora vor putea fi soluționate următoarele:
  1. Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță la nivelul MFTES și subordonate.
  2. Contractul / Acordul colectiv de muncă.
  3. Plata drepturilor restante acordate în baza hotărârilor judecătorești.
  4. Contestații privind tranferul de la Direcțiile de Sport la Direcțiile pentru Familie și Tineret.
  5. Aplicarea Legii cadru – Legea nr.153/2017, reîncadrarea personalului la nivelul maxim aflat în plată.
  6. Acordarea sporului pentru condițiile de muncă.
.
De fapt, construim canalul de comunicare și de negociere cu conducerea acestui nou minister. Avansăm foarte greu cu toate că există deschidere și interes pentru a găsi soluții. Situația geopolitică, criza energetică / economică / sanitară afectează toate domeniile, dar chiar și în aceste condiții este nevoie să ne continuăm activitățile și să atragem atenția asupra priorităților noastre. Nu putem să rămânem pasivi, insistăm pentru domeniile de activitate, ne cerem drepturile și să ne apărăm locurile de muncă.
.
După întrevedere, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a postat pe pagina de Facebook:

“Proiectele de succes pot fi făcute doar cu muncă în echipă. Sunt deschisă permanent dialogului și colaborării cu organizațiile sindicale, dar și cu toate entitățile care vin cu idei pentru copiii, tinerii și familiile din România.

Am avut o întâlnire cu Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical, și Andy Nagy, președintele Sindicatului Național Sport și Tineret, afiliat la BNS.

Am stabilit punctele comune între minister și cele două organizații, mai ales că o parte dintre angajații instituției sunt reprezentanți de cele două sindicate.

Vor fi stabilite grupuri de lucru comune pentru dezvoltarea proiectelor dedicate tinerilor, dar și pentru familii.”

.
*Sindicatul Național Sport și Tineret este afiliat la Federația PUBLISIND / Blocul Național Sindical – BNS. În domeniul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, SNST reprezintă personalul contractual și funcționarii publici din direcțiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcției pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, casele de cultură ale studenților, Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” București și din aparatul central al ministerului.
.
Echipa SNST/BNS
.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întrevedere MFTES – SNST/BNS