„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Guvernul a uitat de Casele de Cultură ale Studenților

Studenții nu sunt de interes pentru noua coaliție

Cabinetul Nicolae Ciucă a uitat complet Casele de Cultura ale Studentilor, Ordonanța de urgență prin care au fost stabilite unele modificări la nivelul administrației publice centrale, înființarea unor ministere și preluarea/divizarea unor părți din ministerele existente, institutii publice cu personalitate juridica, a omis precizările necesare cu privire la CCS-uri deși acestea sunt o componetă de Tineret din cadrul fostului MTS.

Casele de Cultură ale Studenţilor sunt instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, au fost înființate conform Hotărârii Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea Caselor de Cultură ale Studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” și funcționează în conformitate cu HG nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea MTS.

CCS-urile oferă tinerilor din marile centre universitare o alternativă de petrecere a timpului liber, printr-o multitudine de activități ce vin în completarea preocupărilor de ordin profesional ale studenților – organizează evenimente cultural-artistice, educative, de informare și de divertisment: spectacole, concerte, simpozioane, conferințe, proiecții, recitaluri de poezie, expoziții, baluri ale bobocilor în colaborare cu instituții de cultură și artă și universități. Case de Cultură ale Studenților sunt în marile centre universitare: Alba Iulia, Brașov, București, Cluj Napoca, Craiova, Galați, Iași, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșița, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara.

Sindicatul Național Sport și Tineret solicită Guvernului să intervină asupra Ordonanței de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin introducerea următoarelor completări:

„Casele de Cultură ale Studenților sunt preluate ca instituții publice, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, împreună cu activitatea, posturile, personalul și patrimoniul aferent, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și sunt conduse de un director, numit și eliberat în condițiile legii.

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei rămâne în subordinea Ministerului Sportului, cu păstrarea activității, programelor, personalului și patrimoniului din domeniul sportului.”

SNST - Guvern 287 26.11.2021

Echipa SNST

Sindicatul Național Sport și Tineret: Guvernul a uitat de Casele de Cultură ale Studenților