„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Federaţia Română de Schi Biatlon a aderat la Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

O nouă grupă SNST – FRSB

Colegii noștri, angajați din Federaţia Română de Schi Biatlon – www.frschibiatlon.ro – , au aderat la Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, au luat iniţiativa şi s-au alăturat organizaţiei devenind membri. Urmează își înființeze propria grupă SNST şi își aleagă liderul.

Problemele din salarizarea și activitatea celor care muncesc în Federaţia Română de Schi Biatlon sunt identice cu problemele noastre, ale tuturor celor din Sport și pornim la drum împreună pentru a rezolva cât mai multe dintre acestea. Așa cum arătam și în alte articole, este foarte important ca inițiativa lor fie urmată de angajații din celelalte federații, pentru a identifica obiectivele comune și pentru a acționa unitar. Cele 74 de federații sportive existente în România, prin angajații acestora, reprezintă o forță care, lucrând în echipă, uniți de aceleași obiective, vor fi ascultați și luați în seamă.

Așa cum sunt descrise în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, la

Art. 35

(1) Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi federațiile sportive naționale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ.

Art. 37.

(1) Federațiile sportive naționale au următoarele atribuții principale:

 1. a) elaborează strategia națională de dezvoltare a ramurii de sport și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
 2. b) organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza normelor și regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;
 3. c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
 4. d) elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanță români din cadrul reprezentativelor naționale la competițiile internaționale;
 5. e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți de prezenta lege și potrivit statutelor și regulamentelor proprii;
 6. f) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;
 7. g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului;
 8. h) promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național;
 9. i) întreprind măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă.

(2) Federațiile sportive naționale asigură reprezentarea României în competițiile sportive și în organismele internaționale la care sunt afiliate.  Lista Federaţiilor sportive din România sursa: MTS

Salariaţii federaţiilor sportive, deşi muncesc în sport la cel mai înalt nivel, acolo unde se obţin performanţele şi recordurile, sunt remuneraţi la cel mai mic nivel, fiind uitaţi la salariul minim pe economie. Astfel, lucrătorii din FSN-uri, ocupaţi cu performanţa şi fără să fie reprezentaţi sindical la negocieri, nu au beneficiat de nicio creştere salarială în ultimii ani, nici măcar de majorarea salarială de 20% acordată pentru unităţile subordonate MTS – ului.

Funcţiile de specialitate din FSN-uri le regăsim în Legea nr.153/2017 /  Anexa 8

SUBCAPITOLUL 4: D.  UNITĂŢI SPORTIVE

 1. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
Nr.  crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază – leiGradaţia 0 Coeficient
Anul 2022
a)  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **) , expert sportivgradul IA 4345 1,74
gradul I 4216 1,69
gradul II 4087 1,63
gradul III 3750 1,50
gradul IV 3550 1,42
2 Instructor sportivgradul I 3900 1,56
gradul II 3610 1,44
debutant 3550 1,42
b)  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Instructor sportiv, referentI 3900 1,56
II 3750 1,50
III 3610 1,44
debutant 3550 1,42

____________

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.

 1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
Nr.  crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază – leiGradaţia 0 Coeficient
Anul 2022
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportivgradul I A 4302 1,72
gradul I 4173 1,67
gradul II 3900 1,56
2 Referent sportivgradul III 3750 1,50
gradul IV 3610 1,44
debutant 3550 1,42
3 Antrenorcategoria I ***) 4302 1,72
categoria II 4173 1,67
categoria III 4087 1,63
categoria IV 3900 1,56
categoria V 3750 1,50
debutant 3550 1,42

________

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

***) Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta secţiune.

NOTĂ:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0.  Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.  10 din prezenta lege.

 

Pentru reprezentarea sindicală a acestui grup de unităţi, este nevoie ne organizăm la nivelul fiecărei federații, prin înființarea grupei și alegerea conducerii acesteia şi apoi desemnăm un lider naţional al FSN-urilor. Colegii care nu se pot constitui în grupe de minim 10, pot adera la grupele deja formate conform Art.12  (1)  din Statutul SNST  “Structura Sindicatului Național Sport și Tineret cuprinde membri de sindicat din aparatul central şi din grupele sindicale constituite la nivelul unităţilor teritoriale din domeniile tineret și sport. Acestea vor avea un efectiv de minim 10 membri de sindicat. Acolo unde numărul de membri nu permite înființarea unei grupe, se pot afilia prin adeziune directă.”                    descarcă adeziunea

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Federaţia Română de Schi Biatlon a aderat la Sindicatul Naţional Sport şi Tineret

Share on facebook
Distribuie