„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Federația Română de Canotaj are Contract colectiv de muncă

2020-2022

Federația Română de Canotaj are Contract colectiv de muncă la nivel de unitate 2020 – 2022.

Astăzi, 2 iulie 2020, ITM București a trimis la sediul federației, CCM-ul vizat și înregistrat. De la data intrării în vigoare a Contractului colectiv de muncă, salariații sunt protejați o dată în plus și obțin suplimentar unele drepturi.

 

Înregistrăm o dublă premieră pentru că este primul Contract colectiv de muncă din istoria FR Canotaj și prima negociere colectivă  a SNST cu o federație sportivă națională.

Este de remarcat deschiderea conducerii federației față de dialogul social, pentru drepturile și protecția propriilor salariați, fiind prima dintre cele 75 de federații sportive naționale care  semnează acest contract atât de important pentru salariații unei instituții.

Contract colectiv de muncă cuprinde drepturile şi obligațiile angajatorului și ale salariaților cu privire la modul de aplicare a prevederilor normative în referire la:

– condițiile generale de muncă;

– solicitarea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă;

– sănătatea și securitatea în muncă;

– programul zilnic de muncă și dreptul la concedii și zile libere;

– pregătirea și perfecționarea profesională;

– identificarea și stabilirea unor practici și măsuri unitare în ceea ce privește acordarea drepturilor;

– alte măsuri de protecție.

Cele mai importante dintre avatajele obținute în urma negocierilor sunt următoarele:

  • Salariații beneficiază de un spor pentru condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, acordat în condițiile legii.
  • Salariații care lucrează în condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare, beneficiază, la cerere, de un concediu de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare pe an.
  • Personalul din cadrul instituției beneficiază de vouchere de vacanță și indemnizație de hrană, precum și de orice alte beneficii prevăzute de lege sau negociate de către organizația sindicală reprezentativă cu angajatorul, în condițiile prevăzute și permise de lege și de prezentul contract colectiv de muncă.
  • Angajatorul împreună cu organizația sindicală semnatară stabilesc, de comun acord, în condițiile legii, perioada în care se vor acorda voucherele de vacanță și regulamentul de acordare a acestora.
  • În cazul în care vor fi luate măsuri de reorganizare ori de reducere a activității soldate cu concedieri individuale sau colective din inițiativa ordonatorului de credite, în conformitate cu prevederile Codului muncii pentru astfel de situații care intervin din motive neimputabile salariatului, angajatorul are obligația să acorde salariaților concediați compensații bănești conform prevederilor prezentului contract.
  • Organizația sindicală semnatară va desemna reprezentanți care vor participa în cadrul ședințelor organului colegial de conducere când se dezbat puncte pe ordinea de zi ce vizează direct sau indirect personalul, precum și la întocmirea și elaborarea proiectului de buget pentru anul următor.
  • Salariații membri ai organizației sindicale semnatare beneficiază de o zi liberă plătită în fiecare an în data de 6 aprilie – Ziua Internațională a Sportului.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Federația Română de Canotaj are Contract colectiv de muncă

Share on facebook
Distribuie