„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

DJST Brăila – ședința membrilor SNST

La Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila a avut loc o ședință a membrilor SNST, miercuri, 22 noiembrie 2023, ocazie cu care au fost discutate subiecte ce țin de activitatea sindicală: prevederile Contractului colectiv de muncă și Acordului pentru funcționarii publici, reprezentativitatea sindicatului la nivel de unitate, avantajele pentru membrii de sindicat, acțiunile în instanță, condițiile de muncă, drepturile salariale și inechitățile din sistem.

O temă de mare interes pentru salariații din subordonatele ANS este reorganizarea domeniilor, situația incertă ce trenează de peste doi ani și care creează multă incertitudine. Aceasta este cauza principală a migrației personalului, tot mai mulți colegi părăsesc sistemul în căutarea unor locuri de muncă ce oferă siguranță, stabilitate și salarii mai mari.

Legea nr.296/2023.  Extrase:

Descentralizarea unor servicii publice
Art. LV. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a legii
prevăzute la alin. (4), serviciile publice aflate în coordonarea/
subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se
transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea consiliilor
județene.
(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în
coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice
centrale în sensul alin. (1) următoarele:
a) direcțiile județene de familie și tineret care se află în
subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse;
b) direcțiile județene de sport care se află în subordinea
Agenției Naționale pentru Sport;
c) palatele copiilor/cluburile elevilor și patrimoniul aferent
aflate în subordonarea Ministerului Educației.
(3) Odată cu descentralizarea serviciilor publice prevăzute la
alin. (2) și transferul activității acestora către autoritățile publice
județene are loc și transferul de patrimoniu, precum și al
fondurilor necesare pentru a asigura funcționarea
corespunzătoare a acestora.
(4) Preluarea personalului încadrat pe posturi, a
patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate,
fondurile necesare care urmează a fi alocate se vor face prin
lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor
de linie care au în responsabilitate coordonarea serviciilor
publice menționate la alin. (2).
(5) Serviciile publice descentralizate potrivit alin. (2) se află
în coordonarea metodologică a ministerelor de linie și
subordonarea autorităților administrației publice județene și
implementează politicile și strategiile publice de interes național,
inclusiv programe naționale care sunt date în implementare
direcțiilor județene.
(6) Prevederile art. 77 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul
juridic al descentralizării se aplică în mod corespunzător.

Este important să ne pregătim în echipă pentru schimbările care pot urma în domeniile noastre de activitate.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST contact: 0784.116.973
office@snst.ro / www.snst.ro

Sindicatul Național Sport și Tineret: DJST Brăila – ședința membrilor SNST