„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Descentralizarea din Sport și Tineret în dezbatere publică

Cât contează cei care muncesc în domeniu?

Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat deschiderea procesului de dezbatere publică privind Legea descentralizării

Data publicării: 24/06/2021

Data limită pentru primirea de propuneri: 30 de zile lucrătoare – 04/08/2021

Grup ţintă:

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii.

Coordonate de contact:

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dacian.stan@mts.ro;
  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România;
  • La sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Vasile Conta nr.16, între orele 08:00-16:30.
  • Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Propuneri privind dezbaterea….”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: www.mts.ro. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată printr-un răspuns scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: dacian.stan@mts.ro.

Persoană de contact: Vicențiu Dacian Stan, Serviciul Juridic

sursa: mts.ro

MTS a avansat propuneri privind descentralizarea în mai multe rânduri, în 2018 a anunțat un Memorandum privind concluziile analizei de impact asupra unor competențe de la nivel central la nivelul local în domeniul tineretului și sportului”. Apoi, în 2019 a apărut o altă variantă a descentralizării din Sport și Tineret prin programul de guvernare, 2020 a adus un alt proiect asumat de noul guvern. Anul acesta conducerea MTS a prezentat în Camera Deputaților – Comisia pentru Tineret și Sport ”Stadiul în care se află proiectul descentralizării din Sport și Tineret”.

Descentralizarea trebuie făcută cu păstrarea destinației imobilelor transferate către autoritățile locale, precum și cu transferul corect al competențelor, astfel încât activitățile de sport, tineret, tabere și cultură să fie îmbunătățite prin deciziile celor care vor prelua și nu blocate definitiv după predarea lor de către MTS. În perioada următoare SNST va centraliza propunerile primite de la membri pentru a susține un proiect comun pentru domeniile Sport și Tineret, care să aibă în vedere protecția locurilor de muncă ale angajaților din cadrul structurilor ce urmează a fi descentralizate.

Documentele încheiate între minister și sindicat conțin unele prevederi cu referire la descentralizare, iar membrii organizației sunt acoperiți în cazul unor schimbări care pot să apară peste noapte. Totuși, grija față de locurile de muncă trebuie să fie obligația permanentă a angajatorului și sunt necesare răspunsuri concrete la întrebările pe care SNST le adresează MTS-ului: Când și în ce condiții se va face transferul? Cum vor fi preluați salariatii și cât timp vor fi păstrate locurile de muncă?

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS

Sindicatul Național Sport și Tineret: Descentralizarea din Sport și Tineret în dezbatere publică