„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Memorandum pentru deblocarea posturilor în unităţile MTS

Către: Instituţiile din reţeaua MTS

Stimată doamnă / stimate domnule director,

Având în vedere numeroasele sesizări primite din partea mai multor grupe ale Sindicatului Naţional Sport şi Tineret din toată ţara (DJST, CSM, CSN, CCS), referitoare la lipsa acută de personal din tot mai multe unităţi subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, vom demara o analiză cu privire la posibilitatea scoaterii la concurs, prin memorandum, în concordanţă cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2017 a unor posturi vacante şi pentru aceasta, vă rugăm să ne transmiteţi o situaţie exactă şi actuală a locurilor de muncă din instituţia dumneavoastră (funcţionari publici şi personal contractual) şi condiţiile pentru ocuparea acestora, care să conţină:

 • posturi ocupate,
 • posturi vacante,
 • posturi care se vor vacanta prin pensionare,
 • posturi pentru care se solicită transformarea,
 • posturi ocupate prin detaşare,
 • cereri transfer,
 • alte situaţii.

În baza acestor date primite din teritoriu privind problematica de personal cu care se confruntă domeniile de activitate sport și tineret, vom cere conducerii MTS, desemnarea unui grup de lucru MTS – SNST care va propune un material în vederea  elaborării și transmiterii de către minister a unui memorandum către Guvernul României, pentru aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante.

Este evidentă părăsirea masivă a sistemului de către specialişti şi  personalul auxiliar, ceea ce duce la preluarea unor sarcini suplimentare de către cei care rămân în sistem, iar pentru desfășurarea activităţii în bune condiții şi evitarea unor blocaje care au devenit iminente în unele locuri din cauza lipsei tot mai acute de personal, sunt necesare şi urgente:

 • deblocarea unor posturi şi scoaterea lor la concurs în multe dintre unităţile subordonate MTS;
 • redimensionarea statelor de organizare și a structurilor organizatorice;
 • fundamentarea unor standarde de personal care, în raport de activitățile specifice pe domenii de activitate și de reglementările legale, să stabilească indicatorii relevanți de activitate, în baza cărora să fie dimensionată, din punct de vedere al numărului de posturi prevăzute, fiecare structură de specialitate;
 • stabilirea procedurii “cumul de funcţii”;
 • finanţarea şi ocuparea urgentă, prin concurs, a posturilor vacante;
 • identificarea tuturor cauzelor care duc la părăsirea sistemului de către angajaţi şi implementarea unor măsuri care să înlăture aceste situaţii.

Preocupările noastre comune trebuie să se orienteze şi pe modalităţile de soluţionare  rapidă a problemelor privind posturile vacante (în număr tot mai mare), propunerile şi soluţiile argumentate legal, menite să reducă deficitul de personal, pentru a evita o tot mai previzibilă blocare a activităţii în unităţile noastre dar şi pentru a diminua supraîncărcarea personalului şi practica orelor suplimentare necompensate cu timp liber corespunzător şi neplătite, pe care mulţi dintre cei care muncesc în Sport şi Tineret sunt nevoiţi să le presteze tot din cauza lipsei de personal.

Vă rugăm să ne transmiteţi situaţia privind problemele de resurse umane, posturile vacante / necesare, cererile de transformare a unor posturi şi alte propuneri cu referire la politica de personal pe adresa office@snst.ro

Aşteptăm materialul din partea Dumneavostră până miercuri 22.11.2017, urmând ca situaţiile primite din teritoriu să fie analizate în Comisia de dialog social organizată la Ministerul Tineretului şi Sportului.

Echipa SNST

 

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul Naţional Sindical – BNS –

SNST este partener  Praktiker România

Sindicatul Național Sport și Tineret: Memorandum pentru deblocarea posturilor în unităţile MTS