„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

CSN Nicolae Navasart Snagov și SNST au semnat Contractul colectiv de muncă

CCM 2020/2022

Astăzi, 28 octombrie 2020, la Complexul Sportiv “Nicolae Navasart” Snagov, a avut loc a doua ședință de negociere a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, primul CCM al acestei instituții. La întâlnire, părțile au procedat la negocierea efectivă, pe articole, iar în final au căzut de acord, drept pentru care Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate a fost semnat.

Sindicatul Național Sport și Tineret este organizația sindicală reprezentativă la nivelul Complexului Sportiv Național “Nicolae Navasart” Snagov, conform sentinței civile nr.9166 din data de 20.09.2019 pronunțată de Judecătoria sectorului 3 București în dosarul nr.24494/301/2019.

Contractul colectiv de muncă, conform Codului Muncii, reprezintă o convenție scrisă încheiată între angajator sau organizația patronală și angajați, reprezentați prin sindicate. Acest tip de contract prevede clauzele clare legate de condițiile de muncă, salarizare, concediu, sănătate și securitate în muncă, dar și alte drepturi și obligații în ceea ce privește locul de muncă.

La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere.

Precizări pentru grupele SNST în care urmează negocieri colective la nivel de unitate:

  • Inițiativa negocierii aparține angajatorului sau organizatiei patronale, iar dacă acesta nu inițiază negocierile, sindicatul reprezentativ va inția procedura.
  • Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.
  • La prima sedință de negociere se stabilesc informațiile publice și cu caracter confidențial pe care angajatorul le va pune la dispoziția delegaților sindicali. De asemenea, părțile vor consemna în procesul-verbal următoarele: componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise; nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă; durata maximă a negocierilor convenită de părți; locul și calendarul reuniunilor; dovada reprezentativității părților participante la negocieri; dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere; alte detalii privind negocierea.
  • Data la care se desfășoară prima ședință de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanșate.
  • Informațiile pe care angajatorul sau organizația patronală le va pune la dispoziția delegaților sindicali, vor cuprinde cel puțin date referitoare la: situația economico-financiară la zi și situația ocupării forței de muncă.
  • La fiecare ședință de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanții mandatați ai părților în care se va consemna conținutul negocierilor.
  • Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

    👉 Adeziune online

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: CSN Nicolae Navasart Snagov și SNST au semnat Contractul colectiv de muncă

Share on facebook
Distribuie